ARTYKUŁ ORYGINALNY
ANALIZA PUBLICZNEGO SYSTEMU DYSTRYBUCJI NA OBSZARACH WIEJSKICH INDYJSKIEGO STANU HARYANA
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Economics, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa , Haryana, India
 
2
Department of Economics, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, Haryana, India
 
 
Data nadesłania: 28-09-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-12-2022
 
 
Data akceptacji: 30-01-2023
 
 
Data publikacji online: 29-03-2023
 
 
Data publikacji: 29-03-2023
 
 
Autor do korespondencji
Seema Devi   

Department of Economics, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa , Haryana, 125055, Sirsa, India
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(1):118-132
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
I38
Q18
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel opracowania: Celem tej publikacji jest analiza funkcjonowania i zasięgu indyjskiego publicznego systemu zaopatrzenia – Public Distribution System, PDS – na obszarach wiejskich w indyjskim stanie Haryana. Materiały i metody: Analizy dotyczą danych wtórnych uzyskanych z różnych raportów rządowych, m.in. Economic Survey of Haryana, Economic Survey of India, Census of India, Food and Supply Department, Haryana i innych. Analizy przeprowadzono metodą statystyki opisowej. Wyniki: Wyniki badania wskazują, że z systemu dystrybucji korzysta 51,45% wiejskiej populacji stanu Haryana. Według kryteriów indyjskiej ustawy o bezpieczeństwie żywnościowym (NFSA) z 2013 r. zasięgiem PDS powinno być objęte 75% ludności wiejskiej. W stanie Haryana PDS funkcjonuje w ramach rozbudowanej sieci punktów Fair Price Shops (FPS) oraz charakteryzuje się dobrze zorganizowaną strukturą. W badaniu wykazano, że stosunek beneficjentów PDS do liczby punktów FPS w stanie Haryana jest względnie zadowalający i spełnia kryteria ustalone przez indyjski Departament Żywności i Zaopatrzenia. Wnioski: Stan Haryana nie spełnia kryteriów wskazanych w ustawie NFSA z 2013 r. Jednym z głównych powodów tego stanu rzeczy jest to, że duża część populacji Haryana zalicza się do kategorii osób żyjących powyżej granicy ubóstwa (Above Poverty Line, APL), którzy nie kwalifikują się do korzystania ze świadczeń PDS po przyjęciu ustawy NFSA w 2013 r. Stosunek beneficjentów do liczby punktów FPS wskazuje na ich skuteczne funkcjonowanie na analizowanym obszarze.
 
REFERENCJE (15)
1.
Balani, S. (2013). Functioning of the Public Distribution System: An Analytical Report. Working Papers id: 5628, eSocialSciences.
 
2.
Food and Supply Department Haryana. https://haryanafood.gov.in/.
 
3.
Ghabru, M., G., Devi, G. and Rathod, D. (2017). Public Distribution System in India: Key Issues and Challenges. Indian Journal of Economics and Development, 13(4): 747–754.
 
4.
GoH (Government of Haryana) (2014). Economic survey of Haryana. Downloaded from: https://esaharyana. gov.in/en-us/Economic-Survey-of-Haryana-2013-14.
 
5.
GoH (Government of Haryana) (2022). Economic Survey of Haryana. Downloaded from: https://esaharyana. gov.in/document/economic-survey-of-haryana-2021-22/.
 
6.
GoI (Government of India) (2012). NSS Report No.565: Public Distribution System and Other Sources of Household Consumption, 2011-12.
 
7.
GoI (Government of India) (2019). Report of the Technical Group on Population Projections.
 
8.
GoI (Government of India) (2022). Economic Survey of India. Downloaded from: https://www.indiabudget. gov.in/economicsurvey/.
 
9.
Jaybhaye, R., G., Kokane, P., Rajput, S. (2021). Penetration and Coverage of Public Distribution System (PDS), Mid-Day Meals (MDM), and Integrated Child Development Scheme (ICDS) in Palghar District of Maharashtra. Transactions Inst. India Geographers, 43(2): 177-187.
 
10.
Kaur, A. (2021). Spatial Patterns of Agricultural Development in Punjab and Haryana. International Journal of Mechanical Engineering, 6(Special Issue): 1318-1324.
 
11.
Khera, R., Somanchi, A. (2020). A Review of the Coverage of PDS. Downloaded from: https://www.ideasforindia. in/topics/poverty-inequality/a-review-of-the-coverage-of pds.html.
 
12.
Mooij, J., E. (1994). Public Distribution as Safety Net: Who is saved? Economic and Political Weekly, 29(3): 119–126.
 
13.
PDS Portal, Haryana. Downloaded from: https://haryanafood.gov.in/pds....
 
14.
Singh, S., Kumar A. (2015). Present Operation Mechanism of Public Distribution System: A Case Study of Haryana. International Journal of Engineering, Technology, Management, and Applied Science, 3(Special Issue), 181-188.
 
15.
Swaminathan, M. (2018). Public Distribution System and Social Exclusion. Downloaded from: https://www. researchgate.net/publication/265075823.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top