ARTYKUŁ ORYGINALNY
OCENA SKUTECZNOŚCI MODELI WYCENY AKCJI NA MSE
 
Więcej
Ukryj
1
University of Tourism and Management in Skopje, Faculty of Economics
 
2
Winner Insurance, Vienna Insurance Group, Skopje
 
3
Central Cooperative Bank
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(2):7-23
 
Podziękowanie: Pragniemy wyrazić wdzięczność za wsparcie finansowe ze strony Winner Insurance, Vienna Insurance Group, Skopje
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Głównym zadaniem tego artykułu jest zbadanie trafności wycen generowanych przez różne modele wyceny cen akcji w celu zbadania ich wiarygodności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Macedonii (MSE) oraz przedstawienie alternatywnej metodologii „scenariuszowej” zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych do wyceny przedsiębiorstw. Materiały i metody: Korzystając z publicznie dostępnych danych z MSE, obliczamy ceny akcji za pomocą trzech modeli wyceny akcji: Zdyskontowanych Przepływów Pieniężnych, Zdyskontowanej Dywidendy i Wyceny Porównawczej. Wyniki: Ocena wydajności trzech modeli wyceny akcji na MSE wykazała, że model Mnożników Cen (P/E i inne wskaźniki rentowności) oferuje rzetelną ocenę wartości akcji i niższy poziom błędów cenowych w porównaniu do średnich cen rynkowych akcji. Wnioski: Model Zdyskontowanych Wolnych Przepływów Pieniężnych (DCF) zapewnia wartości zbliżone do średnich cen rynkowych, podczas gdy model wyceny Zdyskontowanej Dywidendy (DDM) zasadniczo nieprawidłowo wycenia akcje na MSE. Sugerujemy zastosowanie modelu DCF w połączeniu z modelem wyceny porównawczej w celu dokładnego obliczenia wartości akcji na MSE.
 
REFERENCJE (27)
1.
Alford, A. (1992). The Effect of the Set of Comparable Firms on the Accuracy of the Price-Earnings Valuation Method. Journal of Accounting Research 30, 94-108. https://doi.org/10.2307/249109....
 
2.
Baker, M and Ruback, R. (1999). Estimating Industry Multiplies. Cambridge, MA: Harvard University.
 
3.
Baresa, S; Bogdan, S and Ivanovic, Z. (2013). Strategy of Stock Valuation by Fundamental Analysis. UTMS Journal of Economics 4 (1), 45-51.
 
4.
Beaver, W. and Morse, D. (1978). What do P/E ratios mean?. Financial Analyst Journal. Vol.34: 65-76. https://doi.org/10.2469/faj.v3....
 
5.
Ben-Hsien, B & Chow, L. (1999). The Usefulness of Earnings and Book Value for Equity Valuation in Emerging Capital Markets: Evidence From Listed Companies in the People’s Republic of China. Journal of International Financial Management&Accounting, Volume 10, Issue 2, 85-104.
 
6.
Boatsman, J and Baskin, E. (1981). Asset Valuation with Incomplete Markets. The Accounting Review 56 , 38-53.
 
7.
Caljkusic, V. (2011). Fundamental and Technical Analysis on Croatian Stock Market. Croatian Operational Research Review (CRORR), Vol.2.
 
8.
Copeland, T; Murrin, J.& Koller, T. (1994). Valuation. New York: Wiley.
 
9.
Cvijanovic, V; Mikic, M & Tower, E. (2003). Evaluating Croatian Equities. Zagreb Journal of Economics.
 
10.
Damodaran, A. (2002). Damodaran on Valuation. New York: Wiley.
 
11.
Damodaran, A. (2006). Investment Valuation. New York: McGrown-Hill.
 
12.
Damodaran, A. (2007). Valuation Approaches and Metrics: A Survey of the Theory and Evidence. New York: Stern School of Business.
 
13.
El Shamy, M & Metwally, A. (2005). The Value Relevance of Earnings and Book Values in Equity Valuation: An International Case of Kuwait. International Journal of Commerce and Management, 68-79.
 
14.
Fernandez, P. (2001). Valuation using multiplies: How do analyst reach their conclusion?. Working Paper. IESE Business School.
 
15.
Francis, J; Olsson, P & Oswald, D. (1999). Comparing the Accuracy and Explainability of Dividend, Journal of Accounting Research.
 
16.
Jing, L; Doron, N & Jacob, T. (2002, Vol 40 No.1). Equity Valuation using Multiplies. Journal of Accounting Research, 135-174.
 
17.
Kaplan, S.N & Ruback, R.S. (1995). The Valuation of Cash Flow Forecasts: En Empirical Analysis. The Journal of Finance, 1059-93. https://doi.org/10.1111/j.1540....
 
18.
Liu, J. D.Nissim, and J.Thomas. (2002). Equity Valuation Using Multilplies. Journal of Accounting Research. Vol 40: 135-172. https://doi.org/10.1111/1475-6....
 
19.
Lie, E., H.J. Lie. (2002). Multiplies Used to Estimate Corporate Value. Financial Analyst Journal Vol 58: 44-54. https://doi.org/10.2469/faj.v5....
 
20.
Nenkov, D. (2010). Relative company valuation methods and lessons of the global financial crisis. Current Issues of Business and Law, Vol.5, 161-186. https://doi.org/10.2478/v10088....
 
21.
Ohloson, A.J. (1995). Earnings, Book Values and Dividends in Equity Valuation, Contemporary Accounting Research, 661-687. https://doi.org/10.1111/j.1911....
 
22.
Palepu, K; Bernard, V& Healy, P (2000). Buiness Analysis and Valuation. Cincinati, Ohio: South-Western College Publishing.
 
23.
Penman, S. H. (1998). Combining Earnings and Book Value in Equity Valuation. Contemporary Accounting Research, 291-324. https://doi.org/10.1111/j.1911....
 
24.
Pereiro, E.L. (2006). The Practice of Investment Valuations in Emerging Markets: Evidence from Argentina. Management, 160-183. https://doi.org/10.1016/j.mulf....
 
25.
Sougiannis, T & Penman, S.H. (1998). A Comparison of Dividend, Cash Flow and Earnings Approaches to Equity Valuation. Contemporary Accounting Research, 343-383.
 
26.
Yoo, Y. K. (2002). The Valuation Accuracy of Equity Valuation using a combination of multiplies. Review of Accounting and Finance, 105-123.
 
27.
Zarowin, P. (1990). What determines earnings-price ratios: revisited. Journal of Accounting, Auditing and Finance Vol 5: 439-457.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top