ARTYKUŁ ORYGINALNY
ANALIZA POZIOMU SATYSFAKCJI Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA TERENIE GMINY ROSSOSZ
 
Więcej
Ukryj
1
Regionalne Centrum Badań Środowiska, Rolnictwa i Technologii Innowacyjnych EKO-AGRO-TECH
 
2
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(2):24-33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie możliwości rozwoju obszarów wiejskich oraz korzyści wynikających z udziału w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, a także oszacowanie poziomu satysfakcji mieszkańców gminy Rossosz w powiecie bialskim, województwie lubelskim, korzystających z odnawialnych źródeł energii współfinansowanych ze środków unijnych. Materiały i metody: Niniejsza praca powstała z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza wywiadu, jako podstawowego narzędzia badań. Ankietę przeprowadzono z mieszkańcami gminy Rossosz. Wyniki i wnioski: Udział w projekcie „Czysta energia w Dolinie Zielawy” przyczynił się do rozwoju obszarów wiejskich w powiecie bialskim województwa lubelskiego i stanowił podstawowy czynnik umożliwiający montaż urządzeń wykorzystujących energię odnawialną. Z przeprowadzonych badań wynika, iż zdecydowana większość respondentów doceniła korzyści płynące z instalacji odnawialnych źródeł energii i spora ich część w najbliższym czasie planuje skorzystać z możliwości montażu odnawialnych źródeł energii.
 
REFERENCJE (23)
1.
2009/28/WE (2009), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
 
2.
2009/29/WE (2009), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 
3.
2009/31/WE (2009), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla.
 
4.
2009/406/WE (2009), Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
 
5.
Chodkowska-Miszczuk J. (2012), Obszar turystyczny Dolina Zielawy w kontekście wykorzystania energii słonecznej, Studia Ekonomiczne i Regionalne. Vol. 2, No 2, p. 112-118.
 
6.
Chodkowska-Miszczuk J. (2014), Odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie, jako nowe trendy na obszarach wiejskich w Polsce. Studia Obszarów Wiejskich, 35, s. 227-241.
 
7.
Dec B., Krupa J. (2014), Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w aspekcie ochrony środowiska. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, 3(7), s. 722-757.
 
8.
Dmowski A., Rosłaniec Ł. (2010), Odnawialne źródła energii–możliwości i ograniczenia w warunkach polskich. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
9.
Ginter A., Kałuża H., Dziubak D. (2014), Wdrażanie projektów ekologicznych z wykorzystaniem wsparcia unijnego, jako wyraz zrównoważonego rozwoju na przykładzie badanych gmin. Roczniki Naukowe. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Lublin, Zeszyt 2, tom XVI, s. 62 – 67.
 
10.
Kaniewska M. (2016), Porozumienie z Paryża–sposób na rozwiązanie kryzysu klimatycznego, Journal of Modern Science, 1(28), s. 167-178.
 
11.
Lis P., Sekret R. (2016), Efektywność energetyczna budynków-wybrane zagadnienia problemowe, Rynek Energii, (6), s. 29-35.
 
12.
Oleszko-Kuszyna B. (2010), Rozwój obszarów wiejskich, jako priorytet wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, tom 44, s.103-117.
 
13.
Polityka Energetyczna Polski do roku 2030, Warszawa 2009.
 
14.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
15.
Wójcik G. (2011), Wspólna Polityka Rolna i jej wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich po akcesji w Unii Europejskiej, Wiadomości Zootechniczne, 2, s. 61-68.
 
16.
Żukowski M. (2016), Ocena efektu ekologicznego wynikającego z zastosowania kolektorów słonecznych, Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska, tom 18, s. 284-293.
 
17.
http://www.portalsamorzadowy.p... (data dostępu: 19.04.2017).
 
18.
http://www.portalsamorzadowy.p... (data dostępu: 20.04.2017).
 
19.
 
20.
 
21.
http://lawp.eu/index.php?menu=..., (data dostępu: 25.04.2017).
 
22.
http://www.europarl.europa.eu/..., (data dostępu: 27.05.2017).
 
23.
http://www.w-lubelskie.pl/mapa... (data dostępu: 27.05.2017).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top