ORIGINAL ARTICLE
EXPECTATIONS OF CONSUMERS IN THE MARKET OF AGROTOURISM
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw University of Life Sciences
 
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(1):34-47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this study was to identify consumer expectations of services of agrotourism farms in selected communes of the Lublin province. Empirical studies were conducted among 81 owners of agrotourism farms and 218 tourists who stayed at those farms. The expectations of the tourists were determined based on their motives, opinions, evaluation, and proposals for changes in the tourist offer. The guests of the agrotourism farms were mostly middle-aged, with higher or secondary education, with an average financial situation, living in large cities. They were staying there with their families. Owing to the rich natural and cultural values and diversified tourist offer of the farms, the expectations of the tourists had been largely satisfied, but their suggestions for improvement showed some differences between the services they had expected and the services which were provided. The research showed that the factor differentiating the expectations of tourists was their socio-demographic characteristics, including age and education level.
 
REFERENCES (9)
1.
Balińska A., Sikorska-1. Wolak I. (2009), Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, Wydawnictwo SGGW, Warszawa;.
 
2.
Jagusiewicz A., Legienis H. (2006), Zasoby bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa;.
 
3.
Legienis H. (2006), Wykorzystanie kwater agroturystycznych i pokoi gościnnych będących w ewidencji urzędów gmin, Instytut Turystyki, Warszawa;.
 
4.
Marketing usług agroturystycznych. Panasiuk A. (red.) (2006), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;.
 
5.
Marketing usług turystycznych, Dudkiewicz D. (red.) (2007), Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER, Warszawa;.
 
6.
Matusiak J., Ryszkowska E. (2005), Oczekiwania konsumentów jako stymulator kształtowania wartości produktów turystycznych. W: K. Pieńkos (red.), Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa;.
 
7.
Niezgoda A. (2006), Rola marketingu terytorialnego w rozwoju obszaru recepcji turystycznej, W: G. Gołembski (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Poznań;.
 
8.
Rudnicki L. (2010), Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wydawnictwo PROKSENIA, Kraków;.
 
9.
Zawadka J. (2010), Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top