ORIGINAL ARTICLE
DIRECT FOREIGN INVESTMENT IN PERIPHERAL REGIONS: A CASE STUDY OF THE LUBLIN VOIVODSHIP
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Publication date: 2019-09-30
 
 
Corresponding author
Mieczysław Adamowicz   

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(3):223-241
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The subject of analysis and evaluation are foreign direct investments (FDI) in Poland with particular emphasis on the Lublin Voivodship as a peripheral region. The aim of the paper is to present the investment attractiveness of the voivodship, the state of investment and ways to enhance the investment attractiveness of the region. Materials and methods: This paper is based on statistical data from the Central Statistical Office (GUS), the National Bank of Poland (NBP) and other institutions, as well as published literature of this topic. Results: This paper presents theoretical foundations of foreign investments, characteristics of the inflow of foreign direct investments to Poland in the years 2000-2017, their origin and directions of their use and distribution in the country. FDI is presented in detail in Lublin Voivodship, which is considered to be a peripheral region of Poland and the European Union. Conclusions: FDI inflow to Poland was uneven in time, and investments were concentrated in the Masovian Voivodship and a few other voivodships of Western and Central Poland. Lublin Voivodship, despite activities increasing its investment attractiveness, still has unused opportunities for application of foreign investments.
 
REFERENCES (14)
1.
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013 (2013). Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 
2.
Czerniak, A, Blauth, K, Lipiński, Ł. (2017). Co przyniosły inwestycje zagraniczne. Wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu. Polityka Insight Research.
 
3.
Dunning, J.H. (1979). Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests. Journal of International Business Studies, 11(1), 9-31. https://doi.org/10.1057/palgra....
 
4.
Godlewska-Majkowska, H. (2016). Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. i Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 
5.
Godlewska-Majkowska, H. (2017). Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. i Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 
6.
Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Warszawa: PWE.
 
7.
Gromada, A, Janyst, T, Golik, K. (2015). Kapitał w Polsce w XXI wieku. Kapitał zagraniczny: czy jesteśmy gospodarką poddostawcy?, Warszawa: Fundacja Kaleckiego.
 
8.
GUS (2018). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 r., Warszawa.
 
9.
 
10.
Kłysiak-Uryszek, A. (2010). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu, Teoria i praktyka. CeDeWu, Warszawa.
 
11.
Kuciński, K. (2010). Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Warszawa: Difin.
 
12.
Parulska, S. (2018), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie lubelskim. Praca inżynierska, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych PSW w Białej Podlaskiej.
 
13.
Raport NBP (2017). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2016 roku, Departament Statystyki, Warszawa.
 
14.
Woźniak-Miszewska, M. (2012). Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw. Studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top