ORIGINAL ARTICLE
ROLE OF INTERNET IN THE PROMOTION OF AGRI-TOURISM SERVICE
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw University of Life Sciences
 
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(1):48-57
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article deals with Internet websites which promote agro-tourism farms in the Podlasie province in Poland. It presents the objectives and tools of promotion, as well as the sources of information about the farms preferred by tourists. It also evaluates the technical quality of websites and offers posted on the websites of selected agro-tourism farms. The websites which were examined did not promote the farms successfully. Most farms did not meet even minimum criteria related to the content of the site, its aesthetics, technical parameters, and the offer itself. If the promotion of tourist farms is to be successful, their websites should look professional. Service providers should thus seek help and support from professionals such as IT specialists, lawyers, advisors from agricultural advisory centres and representatives of tourism associations.
 
REFERENCES (21)
1.
Altkorn J., (2000), Podstawy marketingu. Wydaw. Instytut Marketingu, Kraków, s. 289;.
 
2.
Bański J., Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach – analiza i ocena, IGiPZ PAN. Warszawa, s.2 http://www.igipz.pan.pl/zpz/ba.... d.p. maj 2010 r.
 
3.
Frontczak T., (2006), Marketing internetowy w wyszukiwarkach. Wydaw. Helion, Gliwice, s.85;.
 
4.
Hatalska N., (2002), Niestandardowe formy promocji. „Marketing i Rynek” nr 1.
 
5.
Holloway M. Ch., Robinson Ch., ( 1997), Marketing w agroturystyce. PWE, Warszawa, s.168.
 
6.
Jagusiewicz A., Legienis H., Zasoby bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce2007r., http://dms .ms por t . gov.pl/app/dokument/file/550/Zasoby_bazy_noclegowej_indywidualnego_zakwaterowania-2007.doc?field=file1;.
 
7.
Jarosz B., Kryteria oceny szaty graficznej stron internetowych wykorzystywanych w edukacji. AN im. KEN Kraków, s. 4 http://www.up.krakow.pl/ktime/...;.
 
8.
Król K., (2006), Techniczno merytoryczny stan internetowych witryn gospodarstw agroturystycznych. Wydawnictwo AR w Krakowie, Kraków, s. 4;.
 
9.
Kruczek Z., Walas B., (2005), Promocja i informacja turystyczna. Wydaw. PROKSENIA, Kraków, s. 87;.
 
10.
Kruczek Z., Walas B., (2004) Promocja i informacja turystyczna. Wydaw. „PROKSENIA”, Kraków, s.33;.
 
11.
Marjak.H., Metody oceny i walidacji stron internetowych, Wydaw. SGGW Warszawa, s.4 http://kpaim.sggw.waw.pl/files..., d.p. maj 2010;.
 
12.
Mazur K. P.,( 2001), Marketing usług edukacyjnych. Wydaw, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, s. 112;.
 
13.
Mazurkiewicz L., ( 2002), Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym. PWE, Warszawa, s.288;.
 
14.
Panasiuk A., (2005), Marketing usług turystycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 124;.
 
15.
Polkowska M., Ankieta dla prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, http://www.ankietka.pl/ankieta..., d.p. 05.2010r;.
 
16.
Smoleń T., (1996), Marketing na stronach www. Marketing w praktyce. Wydaw. UR w Rzeszowie, s. 5;.
 
17.
Strzembicki L., (1998), Promocja w turystyce wiejskiej. W: U. Świetlikowska (red.) Agroturystyka. Wydaw. SGGW, Warszawa, s.510;.
 
18.
Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 2;.
 
19.
Urban.T., Przykładowe kryteria oceniania serwisów www - audyt stron internetowych, http://webdesign.ebiznes.org.p.... d.p. maj. 2010;.
 
20.
www.zagrodakuwasy.pl;.
 
21.
www. kopytkowo5.prv.pl.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top