OVERCOMING EDUCATIONAL DIFFICULTIES AT CLASSES OF PHYSICAL EDUCATION IN THE OPINION OF TEACHERS, PEDAGOGUES AND HEADMASTERS OF JUNIOR HIGH SCHOOLS
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2009;3(1)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The major objective of the study was the identification of methods of overcoming educational difficulties occurring at classes of physical education at the stage of jnuor high school education. The study was carried out with the method of a diagnostic survey, with a questionnaire being the main research technique. The questionnaire survey was conducted amongst 53 teachers of physical education working in seven junior high schools located in the city of Zamość. The questionnaire survey was completed by interviews conducted with six school headmasters and seven pedagogues working at those schools. The conducted analysis of results enables concluding that a significant part of the teachers of physical education were tangibly facing shortages of knowledge on the educational methods, and that methods of imposing discipline on pupils during classes of physical education are in most cases based on talk and persuasion. Only a small group of the surveyed teachers of physical education is convinced about the necessity of adjusting a school programme to interests of the junior high school pupils. The account made by school pedagogues and headmasters indicates that the prophylactic and educational activities undertaken at the surveyed schools include, most of all, various educational programmes which enable diagnosis and counteracting threats resulting from addiction and violence and which tend to the strengthening of self-esteem in the adolescents and their ability to cope with problems.
 
REFERENCES (13)
1.
Barlak M., Kultura – wartości – wychowanie. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1998, nr 5, s. 184-188.
 
2.
Bergier B., Gajewska-Moś D., Przyczyny trudności wychowawczych występujących podczas lekcji wychowania fizycznego w opinii nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół gimnazjalnych Zamościa. „Rozprawy Naukowe”, PWSZ Biała Podlaska, 2008, t. II, s.69-83.
 
3.
Bergier B., Gajewska-Moś D., Trudności wychowawcze podczas lekcji wychowania fizycznego w opinii nauczycieli, pedagogów szkolnych i dyrektorów gimnazjów w Zamościu. „Rocznik Naukowy”, AWF Warszawa, ZWWF w Białej Podlaskiej, 2007, t. XIV, s. 21-32.
 
4.
Dąbrowska T.E., Wojciechowska-Charlak B., Między teorią a praktyką.
 
5.
Dziewiecki M., Przezwyciężanie trudności wychowawczych w szkole. „Katecheta”, 2002, nr 7-8, s. 83-90.
 
6.
Grzegorzewska M., Pedagogika specjalna. PWN, Warszawa 1964.
 
7.
Izdebska H., Szczśćcie dziecka. IWZZ, Warszawa 1988.
 
8.
Jan Paweł II, Teologiczno-religijne oblicze sportu. W: S. Dziubiński (red.), Aksjologia sportu. SOSRP, Warszawa 2001.
 
9.
Kamiński A., Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza. WSiP, Warszawa 1985.
 
10.
Kasperska K., Jak zwiększać zainteresowanie ucznia na lekcjach wychowania fizycznego. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1998, nr 1, s. 2-6.
 
11.
Łobocki M., Trudności wychowawcze w szkole. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1987.
 
12.
Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie programowej gimnazjum. Biblioteczka Reformy 9, Warszawa 1999.
 
13.
Stępień Z., Trudności wychowawcze na lekcjach wychowania fizycznego. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2001, nr 4, s. 31-32.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top