EVALUATION OF RESIDENTIAL SAFETY BASED ON A SURVEY OF RESIDENTS OF BIAŁA PODLASKA COUNTY
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2009;3(1)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of a study on Biała Podlaska country residents' perceived sense of safety in their place of residence. The survey, carried out in 2008, covered 1097 respondents, both men and women, residents of rural and urban areas in Biała Podlaska county. The results of the survey suggest that the majority of dwellers of Biała Podlaska county feel safe in their place of residence.
 
REFERENCES (6)
1.
Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 1987 r.
 
2.
Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004 r.
 
3.
Giddens A., Stanowienie społeczeństwa, Zysk i S-ka, Poznań 2003 r.
 
4.
Kowalczyk S., Człowiek a społeczność, KUL 1996.
 
5.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 
6.
Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2005 r.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top