ORIGINAL ARTICLE
PROTOECONOMICS IN THE EUROPEAN MIDDLE AGES AND MODERN TIMES
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Online publication date: 2019-12-31
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(4):456-470
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The thesis presents an overview of the economic issues which existed in the European Middle Ages and modern times, prior to establishing classical economics. Materials and methods: The thesis was prepared based on the literature review which included scientific publications and websites devoted to the economy, as well as to social and cultural changes. During the Middle Ages, the mere survival was no longer satisfactory for humans; the times saw the accumulation of wealth, which turned out to be a prerequisite for participation in social life. Results: The initial intellectual narrative was dominated by canonists who studied the laws emerging from religious doctrines, gradually shifting their focus to philosophy, emphasizing the importance of research methods based on reason. Many universal ideas were introduced at the time. Conclusions: a) The focus on the method used as a research tool accelerated the emergence of particular areas of scientific studies; b) Christianity constituted the cultural core in the medieval period; c) Theology, in conjunction with philosophy, constituted the source allowing for the emergence of social sciences.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (34)
1.
Bochenek, M. (2016). Historia rozwoju ekonomii. Od starożytności do szkoły klasycznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
2.
Graeber, D. (2018). Dług. Pierwsze pięć tysięcy lat. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 
3.
Krzyżanowski, J. (1985). Średniowieczny alegoryzm [hasło w:] Łąkowski Rafał (red. nacz.) Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, PWN Warszawa.
 
4.
Piesowicz, K. (1977a). Ogólna charakterystyka feudalnego ustroju społeczno-gospodarczego. W: E. Kaczyńska, K. Piesowicz, Wykłady z powszechnej historii gospodarczej (od schyłku średniowiecza do I wojny światowej), PWN Warszawa.
 
5.
Piesowicz, K. (1977b). Gospodarka europejska w późnym średniowieczu, W: E. Kaczyńska, K. Piesowicz, Wykłady z powszechnej historii gospodarczej (od schyłku średniowiecza do I wojny światowej), PWN Warszawa.
 
6.
Przybyła, H. (2006). Adam Smith – prekursor etyki gospodarczej, Studia Ekonomiczne, 35(06), 11-36. W: G. Polok (red.), Etyczny wymiar działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 
7.
Rothbard, M. (2011). David Hume i teoria pieniądza. Pobrano z: mises.pl/blog/2011/08/30/rothbard-david-hume-i-teoria-pieniądza/.
 
8.
Sadowski, M. (2003). Powstanie i rozwój islamskiej doktryny prawa (VII – IX w.), Przegląd Prawa i Administracji, 55, 3–31.
 
9.
Sedlàček, T. (2015). Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 
10.
Woszek, M. (2017). Umiłowanie mądrości, czyli czego można nauczyć się od greckich filozofów. Pobrano z: Internetowy Serwis Informacyjny PROFESOR.PL, dostęp: 2017.07.30.
 
11.
Wójcicki, W. (2017). O czym mówi i nie mówi ekonomia. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW im. JPII w Białej Podlaskiej.
 
12.
Wójcicki, W. (2018). Wielkości i proporcje w ekonomii. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW im. JPII w Białej Podlaskiej.
 
13.
Zientara, B. (1994). Historia powszechna średniowiecza. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 
14.
www.ckue.pl/dokument/epoki-Sredniowiecze.pdf; dostęp: 2019.08.06.
 
15.
www.gosc.pl/doc/1619349.Edykt-ktory-wstrzasnal-swiatem; dostęp: 2019.08.06.
 
16.
www.lubimyczytac.pl/autor/3007/george-weigel; dostęp: 2019.08.06.
 
17.
 
18.
biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=41; dostęp: 2019.08.25.
 
19.
 
20.
https://encyklopedia.pwn.pl/ha...; 3893663.html; dostęp: 2019.08.30.
 
21.
https:encyklopedia.pwn.pl/haslo/antropomorfizacja;3870017.html; dostęp: 2019.07.25.
 
22.
 
23.
 
24.
 
25.
 
26.
 
27.
 
28.
 
29.
www.racjonalista.pl/kk.php/S,10034/k,3; dostęp: 2019.08.11.
 
30.
 
31.
 
32.
Portalwiedzy.onet/pl; dostęp: 2017.07.15.
 
33.
 
34.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top