REVIEW ARTICLE
CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT AND STRUCTURAL CHANGES IN BIOECONOMY
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Corresponding author
Dionizy Niezgoda   

prof. zw. dr hab. Dionizy Niezgoda, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 606 333 477
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(4):136-142
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The object and goal of the study is to present general development factors of bioeconomy and the desired directions of structural changes in this sector of economy. Materials and methods: This study was written with the use of publications devoted to this issue and documents of various institutions, especially those of the European Union. Results: The study attempts to demonstrate the importance of bioeconomy and the need for structural changes in bioeconomy. The authors highlight the need for transition within the social capitalism system from the concept of supply chains through agricultural complexes to the organisation of bioclusters. Conclusions: Evolutionary changes in the structure and functioning of bioeconomy are altered by the nature of competition between business partners in supply chains, which contributes to the consolidation of consumer benefits and counteracts over-exploitation of natural resources.
 
REFERENCES (10)
1.
Grochowska R. (2011), Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. Warszawa, IERiGŻ PJB, No. 26, p. 111-115.
 
2.
Komisja Europejska (2012), Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu. Biogospodarka dla Europy. Bruksela, 13.02.2012 r., COM 60 final.
 
3.
Kotler Ph., Jatusripitak S., Maesincee S. (1999), Marketing narodów. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 
4.
Pieszka M., Pietras M. P. (2010), Nowe kierunki w badaniach żywieniowych. Roczniki Nauk Zootechnicznych. t. 37 (3), p. 93-103.
 
5.
pl.wikipedia.org/wiki/Ekosystem (data dostępu: 2016.03.30).
 
6.
Porter M. E. (2001), Porter o konkurencji. PWN, Warszawa.
 
7.
Rogall H. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Publ. Zysk i Ska, Poznań.
 
8.
Sztompka P. (1989), Pojęcie struktury społecznej – próba uogólnienia. Studia Socjologiczne, No. 3 (114), s. 53.
 
9.
www.e-biotechnologia,pl/Artykuły/nutrigenomika (data dostępu: 2016.04.01).
 
10.
Zmiany klimatu 2007. Raport Syntetyczny (2009), Warszawa, Publ. IOŚ.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top