ORIGINAL ARTICLE
AGRICULTURAL RESEARCH AS A METHOD OF SUPPORTING BIOECONOMY
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 
 
Publication date: 2018-07-09
 
 
Corresponding author
Stanisław Krasowicz   

prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, Czartoryskich St. 8, 24-100 Puławy, Poland; phone: +48 81 886 34 21
 
 
Mariusz Zarychta
dr Mariusz Zarychta, Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, Czartoryskich St. 8, 24-100 Puławy, Poland; phone: +48 81 886 34 21
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(1):35-45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this essay based on the example of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Puławy it has been shown that agricultural science constitutes a significant support for the development of the bioeconomy. The results of research are being introduced into practice through the consultative and advisory services. The Institute operates under the Ministry of Agriculture and Rural Development. It carries out research dedicated to agricultural environmental planning and plant production technology. The main directions of the research are convergent with the strategic areas of bioeconomy. However, it is vital to improve the effectiveness of the transfer of the results of the agricultural research into practice realizing the idea of the development of bioeconomy. What is also important, is undertaking new research determined by the needs of bioeconomy, simultaneously increasing the innovative and competitive aspects of agri-food sector in Poland.
 
REFERENCES (10)
1.
Andreae B. (1974), Efektywnie organizować – intensywnie gospodarować. PWRiL Warszawa, s.123.
 
2.
Chyłek E. K., Rzepecka M. (2011), Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Polish Journal of Agronomy, IUNG-PIB Puławy, 7: 3-13.
 
3.
Chyłek E. K. (2013), Rola jednostek doradztwa rolniczego w realizacji polityki rolnej. [W:] Materiały konferencyjne „Rola nauki i doradztwa we wspieraniu innowacyjności polskiego rolnictwa”. IUNG-PIB Puławy, s. 191-202.
 
4.
Hołubowicz-Kliza G., Krasowicz S., Oleszek W. (2012), Jubileusz 150 lat nauk rolniczych w Puławach. IRWIR PAN Warszawa, Wieś i Rolnictwo, 3(156), s. 161-171.
 
5.
Matyka M., Krasowicz S. i in. (2013), Regionalne zróżnicowanie zmian produkcji rolniczej w Polsce. [W:] Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i specjalizacji gospodarstw. Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, s. 143-165.
 
6.
Skórnicki H. (2013), Czynniki ograniczające wprowadzanie innowacji do praktyki rolniczej. [W:] Materiały konferencyjne „Rola nauki i doradztwa we wspieraniu innowacyjności polskiego rolnictwa”. IUNG-PIB Puławy, s. 177-190.
 
7.
Wiatrak P. A. (2009), Wyniki badań jako produkt rynkowy. [W:] Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. I Kongres Nauk Rolniczych. IUNG-PIB Puławy.
 
8.
Zarychta M. (2013), Działania Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB na rzecz doradztwa i praktyki rolniczej. [W:] Działalność Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach w zakresie wspierania doradztwa i praktyki rolniczej. Studia i Raporty IUNG-PIB, 33(7), s. 9-43.
 
9.
Zbiorowa (2010), 60 lat w służbie nauki i rolnictwa 1950-2010. IUNG-PIB Puławy.
 
10.
Zbiorowa (2014), Sprawozdanie z działalności badawczo-rozwojowej w roku 2013 IUNG-PIB Puławy.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top