ORIGINAL ARTICLE
SPATIAL AND FINANCIAL ASPECTS OF A PROTECTED AREA FUNCTIONING – THE CASE OF THE GORCE NATIONAL PARK
 
More details
Hide details
1
Wrocław University of Environmental and Life Sciences Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
2
Gorce National Park/Gorczański Park Narodowy
 
 
Publication date: 2018-07-04
 
 
Corresponding author
Alina Kulczyk-Dynowska   

dr Alina Kulczyk-Dynowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Gospodarki Przestrzennej, ul. Grunwaldzka 55, 50-375 Wrocław, Polska; tel: +48 71 320 54 09
 
 
Grzegorz Gaura   

mgr inż. Grzegorz Gaura, Gorczański Park Narodowy; tel.: +48 18 331 72 07
 
 
Economic and Regional Studies 2017;10(1):62-74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The Gorce National Park (GNP) represents the object of the study. The purpose of the article is to present the GNP in the category of an area and in the category of an active managing unit. Materials and methods: Empirical research was conducted (2008-2014) based on the data collected from the GNP financial and accounting records and the Central Statistical Office. The degree of tourism function, carried out by the territorial municipalities connected with the GNP, was studied (Baretje and Defert index and Charvat index were calculated) and also the analysis of the GNP activities was conducted. Both the relevant literature query and the analysis of development strategies prepared by the territorial municipalities connected with the GNP were conducted. Results: It was found that the tourist function constitutes an important, however, not the primary function for the analysed municipalities, whereas the initiated activities (both on the part of municipalities and the GNP) indicate the desire for its intensification. The GNP has assets exceeding the value of PLN 17 million, offers jobs for the team whose total annual remuneration is almost PLN 2,5 million and the total annual costs for the last audited year amount to PLN 7,5 million. Conclusions: The described protected area constitutes the example of proper coexistence of human economic activity and nature. The GNP remains a significant entity of the local economic life scene which increases tourist attractiveness of the Gorce Mountains.
 
REFERENCES (23)
1.
Babczuk A., Kachniarz M. (2015), Polskie parki narodowe – ujęcie instytucjonalne. Studia i Prace WNEiZ US, nr 40/2, s. 203-204.
 
2.
Chmielewski T.J. (2012), Systemy krajobrazowe – struktura, funkcjonowanie, planowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Kowalczyk A. (2002), Geografia turyzmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
4.
Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (2008), Geografia turystyki Polski. Wydawnictwo PWE, Warszawa 2008.
 
5.
Przybyła K., Kazak J. (2015), The Transformation of the Tourism Function of the Selected Jelenia Góra County Areas. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 4 (32), s. 183–191.
 
6.
Rzeńca A. (2014), Ład przyrodniczy, W: M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca, D. Drzazga (red.), Zrównoważony rozwój – naturalny wybór. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 35-75.
 
7.
Uglis J. (2012), Miejsce agroturystyki w dywersyfikacji gospodarki wsi, W: R. Brol, A. Sztando (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 243, Wrocław, s. 495-504.
 
8.
Zawadka J. (2014), Rynek Turystyczny, W: A. Balińska, A. Sieczko, J. Zawadka, Turystyka. Wyd. Difin, Warszawa, s. 80-105.
 
9.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1980 r. w sprawie utworzenia Gorczańskiego Parku Narodowego (Dz. U.1980 nr 18 poz. 66).
 
10.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie Gorczańskiego Parku Narodowego (Dz.U. 1997 nr 5 poz. 26).
 
11.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, Nr. 92, poz. 880 ze zm.).
 
12.
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Niedźwiedź na lata 1999-2015, Załącznik do Uchwały nr X/73/99 Rady Gminy w Niedźwiedziu z dnia 6 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Niedźwiedź na lata 1999-2015.
 
13.
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Mszana Dolna na lata 2007-2015, Załącznik do Uchwały nr XIII/ 141 /07 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Mszana Dolna na lata 2007 – 2015.
 
14.
Strategia rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2015-2022, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/85/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2015 roku.
 
15.
Uchwała nr XII/74/99 Rady Gminy w Ochotnicy Dolnej z dnia 05.08.1999 r. w sprawie Strategii rozwoju Gminy Ochotnica Dolna.
 
16.
Strategia rozwoju gminy Kamienica,bip.malopolska.pl/ugkamienica/Article/id,41095.html (data dostępu: 20.07.2016).
 
17.
Ochrona środowiska 2015, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
18.
Ewidencja Gospodarstw Agroturystycznych, Pokoi Gościnnych oraz innych miejsc noclegowych, prowadzona przez Gminne Centrum Kultury w Niedźwiedziu, materiał źródłowy z dnia 25.07.2016 r.
 
19.
bip.malopolska.pl/ugkamienica/Article/get/id,1172781.html (data dostępu: 20.07.2016).
 
20.
Nasze działania na rzecz udostępniania dla turystyki, www.gorczanskipark.pl/page,art,id,363,kategoria,Nasze_dzialania_na_rzecz_udostepniania_dla_turystyki.html (data dostępu: 19.07.2016 r.).
 
21.
Gorce agroturystyka, www.gorce-agroturystyka.pl/atrakcja/1/gorczanski-park-narodowy (data dostępu: 20.07.2016).
 
22.
Dokumentacja finansowo-księgowa Gorczańskiego Parku Narodowego.
 
23.
Dane Głównego Urzędu Statystycznego.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top