SCIENTIFIC REVIEW
REVIEW OF THE BOOK BY ANDRZEJ CZYŻEWSKI AND JAKUB STANISZEWSKI ENTITLED "AGRICULTURE OF THE EUROPEAN UNION IN THE PROCESS OF SUSTAINABLE INTENSIFICATION”, PWN, WARSAW 2019, P. 297
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Online publication date: 2019-06-28
Publication date: 2019-06-28
 
Economic and Regional Studies 2019;12(2):217–222
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725