PL EN
ARTYKUŁ RECENZYJNY
RECENZJA KSIĄŻKI DR HAB. INŻ. EUGENIUSZA CHYŁKA PT. „UWARUNKOWANIA INNOWACYJNEGO ROZWOJU SEKTORA ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEGO I OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH POLITYKI ROLNEJ”
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie University of Agriculture in Krakow
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2013;6(2):76–79
 
STRESZCZENIE
Autor książki stara się przedstawić najważniejsze warunki i czynniki, które poprzez Wspólną Politykę Rolną wpływają na poziom rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, szczególną uwagę zwracając na wpływ polityki naukowej i innowacyjnej na ten rozwój. Strategia badań naukowych preferowana przez Unię Europejską oparta jest o zintegrowany system zarządzania badaniami, który ma umożliwiać krajom członkowskim uzyskanie przewagi konkurencyjnej. System ten ma także pobudzać popyt na usługi naukowe w obszarze przedsiębiorstw związanych z gospodarką żywnościową i obszarami wiejskimi. Całe opracowanie składa się z 6 rozdziałów, wstępu, podsumowania, wniosków, bibliografii oraz załączników. Ujmuje ono w sposób kompleksowy i przeglądowy wskazaną powyżej problematykę.
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725