SCIENTIFIC REVIEW
REVIEW OF THE BOOK “SOCIAL MARKET ECONOMY IN THE ERA OF PANDEMIC AND POST-PANDEMIC” EDITED BY ELŻBIETA MĄCZYŃSKA AND PIOTR PYSZ AND PUBLISHED BY THE POLISH ECONOMIC SOCIETY, WARSAW 2021, PP. 346
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Online publication date: 2021-12-31
 
 
Publication date: 2021-12-31
 
 
Corresponding author
Mieczysław Adamowicz
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland
 
 
Economic and Regional Studies 2021;14(4):506-514
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top