ARTYKUŁ RECENZYJNY
RECENZJA MONOGRAFII JOANNY RAKOWSKIEJ „FUNDUSZE UNIJNE JAKO CZYNNIK ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE W ŚWIETLE TEORII ROZWOJU LOKALNEGO”, WYDAWNICTWO SGGW, WARSZAWA, 2019, S. 243
 
 
Więcej
Ukryj
1
Cracow University of Economics, Poland.
Data publikacji: 31-03-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(1):137–143
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725