ARTYKUŁ ORYGINALNY
TURYSTYKA EKOLOGICZNA CZYNNIKIEM ROZWOJU ZJEDNOCZONYCH WSPÓLNOT TERYTORIALNYCH NA UKRAINIE
 
Więcej
Ukryj
1
Hotel Restaurant Business Department, I. Boberskyi Lviv State University of Physical Culture, Ukraine
 
2
Tourism Faculty, I. Boberskyi Lviv State University of Physical Culture, Ukraine
 
 
Data publikacji online: 31-03-2020
 
 
Data publikacji: 31-03-2020
 
 
Autor do korespondencji
Oryslava Korkuna   

Hotel Restaurant Business Department, I. Boberskyi Lviv State University of Physical Culture, Lviv, Ukraine
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(1):126-136
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Obecnie każda zjednoczona wspólnota terytorialna (ZWT) dysponuje potencjałem turystycznym, który jednak nie wszyscy mogą dostrzec, ocenić i wykorzystać. Praca ma na celu przedstawienie współczesnych problemów i wskazanie perspektyw dla rozwoju turystyki ekologicznej w zjednoczonych wspólnotach terytorialnych. Materiały i metody: Praca korzysta z ogólnych i specjalistycznych metod badawczych, w szczególności analizy i syntezy, systematyzacji i generalizacji oraz podejścia dialektycznego. Metoda dialektyczna poznania ma zastosowanie do określania cech organizacji agroturystyki ekologicznej w państwach członkowskich UE. Wyniki: Określono wewnętrzny potencjał i możliwości jego wykorzystania w rozwoju turystyki ekologicznej w ZWT. Doświadczenia innych krajów poddano ocenie i rozważono perspektywy wykorzystania stosowanych przez nie praktyk w rozwoju turystyki ekologicznej. Podkreślono złożoność zadań ZWT mających na celu rozwój agroturystyki ekologicznej w ZWT na Ukrainie. Stwierdzono, że turystyka ekologiczna może stanowić dodatkowy czynnik zwiększający przychody ZWT oraz poszerzający ich zdolności. Przeprowadzono analizę SWOT rozwoju turystyki ekologicznej w ZWT na Ukrainie. Wyróżniono główne kierunki rozwoju turystyki ekologicznej. Wnioski: Stwierdzono, że turystyka ekologiczna może działać jak katalizator restrukturyzacji ekonomicznej, zapewniać stabilność demograficzną i oferować rozwiązanie problemów społeczno-gospodarczych pojawiających się współcześnie przy tworzeniu i rozwoju ZWT na Ukrainie.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
przez iThenticate
 
REFERENCJE (16)
1.
Kravchuk, A.O. (2014). Rural tourism as a strategic direction for diversification of operational activity of subjects of the agrarian sector of Odessa region. Economic analysis, 3(18), 45-51.
 
2.
Popadynets, N.M. (2018). Impact of trade on the development of a tourism cluster in a region. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 4(132), 23-28.
 
3.
Cherniava, G.L. (2012). Theoretical approaches to defining the concept, essence of alternatives to the development of rural green tourism. Culture of the Black Sea peoples, 227, 85-88.
 
4.
Shulgina, L.M., Zinchenko, A.I., Krahmaliova, N.A. (2014). Marketing activities of enterprises in the market of green tourism services. Kyiv: Kyiv National University of Technology and Design.
 
5.
Korchinska, O.O. (2015). Development of entrepreneurship in the field of rural green tourism. Dissertation for the Candidate Degree in Economics. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv.
 
6.
Kudla, N.Ye. (2015). Rural tourism: the basics of entrepreneurship and hospitality. Kyiv: Center for Educational Literature.
 
7.
Zinko, Yu.V., Gorishevsky, P.A., Vasilyev, V.P., Blagodyr, S.F., Ivanyk, M.B. (2011). Using Italian legislative experience to develop bills in the rural tourism of Ukraine. Geography and Tourism, 16, 34-39.
 
8.
Rossokha, V., Plotnikova, M. (2018). Development of Rural Regions of Ukraine in Conditions Of Decentralization of Management: State, Problems, Perspectives. The Economic Discourse, 4, 41-53.
 
9.
All about tourism. (2015). European experience in organizing rural green tourism. Tourist Library. http://tourlib.net/statti_ukr/....
 
10.
EuroGites (2019). About EuroGites. https://www.eurogites.org/abou....
 
11.
Ivanyshyn, V.V., Dudzyak, O.A. (2019). Application of the experience of rural development of European countries and the USA in Ukraine. Collection of scientific works of Podilsky State Agrarian and Technical University, 24(3), 5-10.
 
12.
Ukrainian hospitable estates (2019). History. https://www.greentour.com.ua/e....
 
13.
State Statistics Service of Ukraine. (2019). Collective Placement - 2018. https://ukrstat.org/uk/operati....
 
14.
All about tourism.(2017). Prospects for the development of rural green tourism in Ukraine. Tourist Library. http://tourlib.net/statti_ukr/....
 
15.
Kostrytsya, M. M. (2006). Rural tourism: theory, methodology, practice (ethnohistorical tourist cluster “Drevlyany land”. Zhytomyr: ZhDTU.
 
16.
Ivashyna, L. (2017). Role of united local communities in rural green tourism development. Public Administration and Local Government, 3(34),143-148.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top