ORIGINAL ARTICLE
THE ROLE OF SOCIAL COOPERATIVES IN HUNGARY OVER THE PAST TEN YEARS – FROM A REGIONAL LABOUR MARKET PERSPECTIVE
 
More details
Hide details
1
Department of Business Economics, University of Pannonia Faculty of Business and Economics, Hungary
 
2
Department of Business Economics, University of Pannonia, Faculty of Business and Economics, Hungary
 
 
Submission date: 2023-04-18
 
 
Final revision date: 2023-05-14
 
 
Acceptance date: 2023-05-16
 
 
Online publication date: 2023-06-29
 
 
Publication date: 2023-06-29
 
 
Corresponding author
Zoltán András Dániel   

Department of Business Economics, University of Pannonia Faculty of Business and Economics, Egyetem 10., 8200, Veszprém, Hungary
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(2):223-240
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
J20
J54
R23
 
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of the research is to show how the effectiveness and regional labour market impact of social cooperatives in Hungary has evolved over the past 10 years. Materials and methods: The research database is based on a database of domestic enterprises. It includes data on the assets and income of social cooperatives for the 10 years. Results: We analyse the evolution of the number of social cooperatives in space and time, in parallel with legal and support environment. Focusing on a ten-year time horizon, we have examined the areas where the evolution of the number and activity of social cooperatives has had a greater impact on the labour market situation. Conclusions: We shown that changes in the legal environment have significantly increased the number of social cooperatives. We have shown that, despite the increase in numbers, the cooperatives studied have survived in large numbers.. We have shown a positive contribution to employment.
 
REFERENCES (36)
1.
Altman, M. (2009). History and theory of cooperatives, in international encyclopedia of civil society, Anheier H., Toepler A., eds., Springer, 2009 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1542....
 
2.
Bak, K. and Réti, M., 2013. A szövetkezetek szociál/foglalkoztatáspolitikában betöltött szerepéről, a nemzetközi és a magyar szövetkezeti jogalkotás irányairól. Agrár- és Környezetjog, pp. 23-38. (In Hungarian).
 
3.
Bak, K., 2010. A szociális gazdaság intézmenyesített megoldásai, különös tekintettel a szociális szövetkezetekre. Jogi Tanulmányok (In Hungarian).
 
4.
Bogdány, E., Balogh, Á., Csizmadia, T., and Polák-Weldon, R. (2012). Future Employee Preferences in the Light Of Organizational Culture. In Knowledge and Learning: Global Empowerment. Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2012 (pp. 363-371). International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenia.
 
5.
Bozsik, S., Lipták, K., Szemán, J., Musinszki, Z. (2022). Sustainability of the Hungarian Social Cooperatives. In: Bilgin, M.H., Danis, H., Demir, E., Zaremba, A. (eds) Eurasian Business and Economics Perspectives. Eurasian Studies in Business and Economics, vol 21. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
6.
Brdulak, J., Florczak, E., (2022). A social enterprise within the meaning of the Social Economy Act in the context of economic theory and practice / Przedsiębiorstwo społeczne w ujęciu ustawy o ekonomii społecznej versus teoria i praktyka gospodarcza. Economic and Regional Studies, 15(4), 492-508. https://doi. org/10.2478/ers-2022-0033.
 
7.
Bronisz, U., Jakubowski, A., Miszczuk, M, Miszczuk, A. (2019). Social Economy Entities as a Practical Instrument to Enhance Social Inclusion in Poland, In: EU Social Inclusion Policies in Post-Socialist Countries. Top-Down and Bottom-Up Perspectives on Implementation, Publisher: Routledge, DOI:10.4324/9780429434549-9.
 
8.
Cembalo, L., Migliore, G., and Schifani, G. (2013). Sustainability and new models of consumption: The Solidarity Purchasing Groups in Sicily. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 26(1), 281–301.
 
9.
Civil Code (2013). évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (In Hungarian).
 
10.
Cooperatives Act (2006). évi X. törvény a szövetkezetekről (In Hungarian).
 
11.
Costa, E., Andreaus, M., Carini, C. (2012). Exploring the efficiency of Italian social cooperatives by descriptive and principal component analysis. Serv Bus 6, 117–136. https://doi.org/10.1007/s11628... (In Hungarian).
 
12.
Csoba, J., 2017. A szociális földprogram társadalmi és munkaerőpiaci integrációs szerepe a vidéki Magyarországon (e-könyv). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó (In Hungarian).
 
13.
Dees, J. G. (1998). The meaning of “social entrepreneurship”. Stanford University: Draft Report for the Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership, 6 pp.
 
14.
Finta, I. and Póla, P. (2020). Szociális szövetkezetek periférikus térségekben – a sikeres működés feltételei és akadályai. Tér és Társadalom, pp. 142-169 (In Hungarian).
 
15.
Mort G. S., Weerawardena J., Carnegie K. (2003). Social entrepreneurship: Towards conceptualisation. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 8(1) (2003), pp. 76-89.
 
16.
Graziano, P. R., and Forno, F. (2012). Political consumerism and new forms of political participation: The Gruppi di Acquisto Solidale in Italy. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 644(1), 121–133.
 
17.
Haugh, H. (2007). Community–Led Social Venture Creation. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(2), 161–182. https://doi.org/10.1111/j.1540....
 
18.
International Federation of Cooperatives (1995). Statement by the International Federation of Cooperatives on cooperative identity.
 
19.
Lepoutre J., Justo R., Terjesen S., Bosma N. (2013). Designing a global standardized methodology for measuring social entrepreneurship activity: the Global Entrepreneurship Monitor social entrepreneurship study. Small Bus Econ 40, 693–714. DOI 10.1007/s11187-011-9398-4.
 
20.
Kirwan, T. (2006). The interpersonal world of direct marketing: Examining conventions of quality at UK farmers’ markets. Journal of Rural Studies, 22(3), 301–312.
 
21.
Kis, K., Kovács, H., Szatmári, G. and Tóth, M. (2016). A szociális szövetkezetek szerepe a vidékfejlesztésben - Esettanulmány: A Bergendóc Szociális Szövetkezet működésének és eredményeinek értékelése. Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, pp. 9-34 (In Hungarian).
 
22.
Lipták, K., Horváth, K. (2018). Társadalmi innovációk szerepe a foglalkoztatáspolitikában és a vidékfejlesztésben. (The role of social innovation in employment policy and rural development.) Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 15(3), p. 55-68 (In Hungarian).
 
23.
Liptak, K., Szűcsné Markovics, K., Horváthné Csolák, E., Musinszki, Z., (2022). A successful social enterprise in Hungary 15(2), 220-236. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
24.
Marsden, T., and Smith, E. (2005). Ecological entrepreneurship: Sustainable development in local communities through quality food production and local branding. Geoforum, 36(4), 440–451.
 
25.
Migliore, G., Schifani, G., Dara Guccione, G., and Cembalo, L. (2014). Food community networks as leverage for social embeddedness. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 27(4), 549–567.
 
26.
Obermayer, N., Csizmadia, T., and Máté Hargitai, D. (2022). Influence of Industry 4.0 technologies on corporate operation and performance management from human aspects. Meditari Accountancy Research, 30(4), 1027-1049.
 
27.
Peredo, A. M., and McLean, M. (2006). Social entrepreneurship: A critical review of the concept. Journal of world business, 41(1), 56–65.
 
28.
Petheő, A. I. et al. (2010). A szociális szövetkezetek működésimodelljének kidolgozásaa foglalkoztatás elősegítése érdekében. Budapest: ismeretlen szerző (In Hungarian).
 
29.
Petheő, A. I., 2008. Szociális szövetkezet, avagy visszatérés a gyökerekhez. Közgazdász Fórum, pp. 41-48 (in Hungarian).
 
30.
Pomerantz, M. (2003). The business of social entrepreneurship in a “down economy”. In Business 25(3), pp. 25-30.
 
31.
Simkó, J. and Tarjányi, O. (2011). A szociális szövetkezetek és a támogatásukat célzó programok vizsgálata. OFA: ismeretlen szerző (In Hungarian).
 
32.
Siposné Nándori E. (2020). A társadalmi vállalkozások munkaerőpiaci szerepe. Területi Statisztika, 60(2): 211–223. DOI: 10.15196/TS600205 (In Hungarian).
 
33.
Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége. (1995). A szövetkezés nemzetközi alapelvei. Manchester: ismeretlen szerző (In Hungarian).
 
34.
Szövetkezeti törvény (2006) (In Hungarian).
 
35.
Szűcsné Markovics K. - Sasvári P. (2015). A társadalmi vállalkozások működését akadályozó tényezők, különös tekintettel a finanszírozási nehézségekre, Északmagyarországi Stratégiai Füzetek XII. évf. 2 (In Hungarian).
 
36.
Virág, Á. (2017). Az Észak-alföldi régió szociális szövetkezeteinek működési sajátosságai. Párbeszéd -szociális munka folyóirat (In Hungarian).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top