OTHERS
SUMMARY OF DOCTORAL DISSERTATION: The impact of the regeneration processes on the development of the postindustrial area of Zabłocie in Krakow
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(2):111-115
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top