SCIENTIFIC REVIEW
REVIEW OF THE DISSERTATION BY JAROSŁAW GOŁĘBIEWSKI: “EFFICIENCY OF MARKETING SYSTEMS IN FOOD ECONOMY”
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(2):108-110
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top