ARTYKUŁ ORYGINALNY
SZCZĘŚCIE I CIERPIENIE W ŻYCIU CZŁOWIEKA – PRÓBA UZASADNIENIA
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach The Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce
 
 
Data publikacji: 12-07-2018
 
 
Economic and Regional Studies 2010;4(1):15–26
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Człowiek przez całe swe życie styka się z fenomenami szczęścia i cierpienia. Jest szczęśliwy kiedy jest zdrowy, gdy zdobywa, posiada i realizuje cenne dla niego wartości. Powołany jest bowiem przez Boga do szczęścia i to zarówno w życiu doczesnym jak i wiecznym. Cierpi natomiast gdy styka się z niepowodzeniami, klęskami, chorobami i śmiercią. Zatem w trakcie swojego życia musi nauczyć się zdolności znoszenia cierpienia. Wówczas jego dokonania złączone z intencją przestają być cierpieniem. Człowiek natomiast, który cierpi prawdziwie staje się szczęśliwy.
 
REFERENCJE (19)
1.
Adamski F. (2000), Integralna wizja kultury u podstaw chrześcijańskiego wychowania. W: M. Nowak, T. Ożóg (red.), Wychowanie chrześcijańskie a kultura, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 15-20.
 
2.
Brusiło J. (2007), Cierpienie człowieka jako konstytutywny element natury ludzkiej. Przyczynek do antropologii personalistycznej. „Medycyna Praktyczna” t.7, s. 241-244.
 
3.
Chudy W. (1998), Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego. W: D. Kornas-Biela (red.), Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie, RW KUL, Lublin, s. 105-122.
 
4.
Congar Y. (1967), Wiara i teologia. W: B. Bejze (red.), Tajemnica Boga, Wydawnictwo Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, s. 3-213.
 
5.
Dogiel G. (1992a), Metafizyka. Wyd. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków.
 
6.
Dogiel G. (1992b), Antropologia filozoficzna, Wyd. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków.
 
7.
Frankl V.E. (1971), Homo Patiens. Wydawnictwo PAX , Warszawa.
 
8.
Gretkowski A. (2003), Ból i cierpienie. Wydawnictwo Novum, Płock.
 
9.
Ingarden R. (1987), Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literacki, Kraków.
 
10.
Katechizm Kościoła Katolickiego. Wydawnictwo Pallottinum, Poznań.
 
11.
Kozielski J. (1988), O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 
12.
Kornas-Biela D. (2007), Prenatalny rozwój dziecka. W: B. Harwas-Napierała, J. Trępała (red.), Psychologia rozwoju dziecka. Tom 2. Wydawnictwo PWN, Warszawa, s. 304-325.
 
13.
Krąpiec M. (1997), Natura ludzkiej wolności. W: Z. Zdybicka, J. Herbut, A. Maryniarczyk, A. Łyskawka, N. Szusta, Wolność we współczesnej kulturze, RW KUL, Lublin, s. 31-39.
 
14.
Malinowski A. (1980), Antropologia ontogenetyczna. W: A. Malinowski (red.), Antropologia fizyczna, Wydawnictwo PWN, Warszawa–Poznań, s. 339-343.
 
15.
Simmel G. (2007), Cztery rozdziały metafizyczne, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 
16.
Sobór Watykański II. Konstytucja, Dekrety, Deklaracje. Wydawnictwo Pallottinum, Poznań.
 
17.
Teilhard de Chardin P. (2001), O szczęściu, cierpieniu, miłości. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 
18.
Verny T., Kelly J. (1981), The Secret Life of the Unborn Child, Summit Books New York.
 
19.
Wojciechowski T. (1980), Z problematyki ewolucyjnej koncepcji genezy duszy ludzkiej. W: S. Mazerski (red.), Zarys filozofii przyrody ożywionej, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 297-320.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725