ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZMIENIAJĄCY SIĘ WZORZEC DOSTAW I CEN TOWARÓW ROLNYCH ZA POŚREDNICTWEM E-NAM: STUDIUM PRZYPADKU – SIRSA APMC W STANIE HARYANA
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Economics, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa ( Haryana), India
 
2
Department of Economics, Indira Gandhi Government Post Graduate College, Tohana, India
 
 
Data nadesłania: 30-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-11-2023
 
 
Data akceptacji: 28-11-2023
 
 
Data publikacji: 30-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Kiran .   

Department of Economics, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa ( Haryana), 1205055, Sirsa, India
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(4):694-707
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
L10
M31
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: W badaniu przeanalizowano profil rynku i status Elektronicznego Krajowego Rynku Rolnego (e-NAM) w Komitecie Rynku Produktów Rolnych w Sirsa (APMC) W badaniu przeanalizowano również strukturę przywozów i cen głównych towarów rolnych przed i po wdrożeniu e-NAM na badanym obszarze. Materiały i metody: W niniejszym badaniu wykorzystano zarówno dane pierwotne, jak i wtórne. Badanie zostało przeprowadzone w latach 2011-2012 do 2020-2021. Skumulowany wskaźnik wzrostu (CGR) został obliczony zarówno dla okresu przed, jak i po wdrożeniu e-NAM (2016-2017 do 2020-2021) w celu zbadania wzrostu całkowitej liczby przywozów, partii, ilości i wartości towarów będących przedmiotem obrotu. Wyniki: Badanie wykazało stopniowy wzrost całkowitej liczby przywiezionych towarów, ich ilości i wartości handlowej, z wyjątkiem partii towarów będących przedmiotem obrotu. W badaniu zaobserwowano, że prawie wszystkie udogodnienia wymagane do wdrożenia e-NAM były dostępne na placu APMC. Wnioski: W niniejszym badaniu stwierdzono, że ogólny wpływ e-NAM był pozytywny na przywozy i ceny głównych towarów rolnych w Sirsa APMC.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (9)
1.
Bachaspati, S., Pathak, H. (2018). Impact of e-NAM on arrival & prices of major commodities: a case study of Bhatapara APMC in Chhattisgar. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry,7(4), 3301-3304.
 
2.
Kumar A D, S., Pant. S. C., Chandra. R. K. (2019). Performance of e-NAM in Rajasthan-A Case study. Retrieved from file:///C:/Users/acer/Downloads/PerformanceofeNAMinRajasthan.pdf.
 
3.
Puri, V.K., Misra, S.K. (2018). Indian Economy (34th edition). Himalaya Publishing House, Mumbai, 279-297.
 
4.
Singh. S. R., Pant. S. C., Sathyendra A.D. (2020). Performance Evalutaion of e-Natioal Agriculture Market. Downloaded from: https://ccsniam.gov.in/images/....
 
5.
Sekhar, C. S. C., Bhatt, Y. (2018). Electronic national agricultural market (e-NAM): A review of performance and prospects in Haryana. Agricultural Economics Research Centre, University of Delhi. Retrieved from: http://du.ac.in/du/uploads/Cen....
 
6.
Tyngkan, H. (2018).Impact of Electronic – national agriculture market (e-NAM) on the income of farmers in Raipur and Dhamtari agricultural produce market committees (APMCs) of Chhattisgarh. Thesis for partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Science (Agriculture) in Agricultural Economics, Department of Agricultural Economics, Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur (Chhattisgarh). Retrieved From: http://krishikosh.egranth.ac.i....
 
7.
Government of India. (2016). Operational Guidelines for Central Sector Scheme for Promotion of National Agriculture Market (NAM) through Agri-Tech Infrastructure Fund (ATIF). Retrieved from: https://enam.gov.in/web/docs/n....
 
8.
https://www.enam.gov.in/ (access 2.11.2023).
 
9.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top