ARTYKUŁ ORYGINALNY
WPŁYW MOSTU SURAMADU NA UBÓSTWO NA OBSZARACH WIEJSKICH W KABUPATEN BANGKALAN, JAWA WSCHODNIA, INDONEZJA
 
Więcej
Ukryj
1
Economic Science, Brawijaya University, Indonesia
 
 
Data publikacji online: 31-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Henry Kusumas Karyadinata   

Economic Science, Brawijaya University, MT Haryono 195, 65300, Malang, Indonesia
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(4):353-361
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Badania zostały przeprowadzone w celu określenia wpływu mostu Suramadu na zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich oraz wpływu czynników produkcyjnych takich jak kapitał rzeczowy, naturalny, ludzki i finansowy na poziom ubóśtwa przed i po oddaniu do użytku mostu Suramadu w Kabupaten Bangkalan. Materiały i metody: W badaniu wykorzystano model zastosowany przez Nashwari i in. (2017), a przy analizie posłużono się metodą zwykłych najmniejszych kwadratów (OLS). Wykorzystano również dane z badania Village Potential z lat 2007 i 2017. Wyniki: Wiele z czynników produkcyjnych nie miało istotnego wpływu na zmniejszenie poziomu ubóstwa przed oddaniem mostu Suramadu do użytkowania. Wraz z otwarciem mostu nastąpił istotny wpływ w zakresie zmniejszania ubóstwa. Istotny pozytywny wpływ na redukcję ubóstwa ma liczba rolników, pól ryżowych, działań pozarolniczych, lepsze jakościowo produkty, zakłady rzemieślnicze oraz instrumenty kredytowe. Wnioski: Istnienie mostu Suramadu przyczyniło się do wzrostu wpływu czynników produkcyjnych w wioskach w zakresie ograniczania ubóstwa na terenie Kubapaten Bangkalan.
PODZIĘKOWANIA
Acknowledgements This research was funded by the Centre for Development, Education, and Training of Planners (Pusbindiklatren) at the National Development Planning Agency (Bappenas) with the permission of the Kabupaten Bangkalan Government, and guidance from the Faculty of Economics and Business, Brawijaya University, Indonesia. The author would like to thank the Head of Pusbindiklatren Bappenas, the Regent of Bangkalan, and the Dean of FEB UB, for the help and support given.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (32)
1.
Adamowicz, M. (2019). Direct foreign investment in peripheral regions: a case study of the Lublin voivodship. Economic and Regional Studies, 12(3), 223 – 241. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
2.
Agbola, F.W., Acupan, A., Mahmood, A. (2017). Does microfinace reduce poverty? New evidence from Norteastern Mindanao, the Philippines. Journal of Rural Studies, 50, 159-171. https://doi.org/10.1016/j.jrur....
 
3.
Akotey, J.O., Adjasi, C.K.D. (2015). Does microcredit increase household welfare in the absense of microinsurance? World Development, 77, 380-394. https://doi.org/10.1016/j.worl....
 
4.
Anderson, W.P., Lakshmanan T.R. (2004). Infrastructure and Productivity: What Are The Underlying Mechanisms? Center for Transportation Studies. http://www.bu.edu/transportati....
 
5.
Bezemer, D., Headey, D. (2008). Agriculture, development, and urban bias. World Development, 36(8), 1342-1364. https://doi.org/10.1016/j.worl....
 
6.
Badan Pusat Statistik (2017). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
 
7.
Broeck, G.V.D., Maertens, M. (2017). Moving up or moving out? Insights inti rural development and poverty reduction in Senegal. World Development, 99, 95-109. https://doi.org/10.1016/j.worl....
 
8.
Dewi, D.P., Widyastuti, H. (2009). Analisa probabilitas pengguna jembatan Suramadu dan kapal ferry pada rute Surabaya – Madura. Tesis. Institut Teknologi 10 November, Surabaya.
 
9.
Dupas, P., Robinson, J. (2013). Savings constraints and microenterprise development: evidence from a field experiment in Kenya. Journal of Applied Economic, 5(1), 163-192. https://doi.org/10.1257/app.5.....
 
10.
Gucik, M., Marcis, M. (2017). Tourism as a factor of regional development: The Case of Eastern Slovakia. Economic and Regional Studies, 10(4), 86 – 95. https://doi.org/10.29316/ers-s....
 
11.
Hayami, Y. (2001). Development Economics: From the Poverty to the Wealth of Nations. Oxford: Oxford University Press. https:// doi.org/10.1093/0199243972.001.0001.
 
12.
Hazell, P.B.R., Haggblade, S. (1991). Rural - urban growth linkages in India. Indian Journal of Agricultural Economics, 46, 515-529.
 
13.
Heinemann, E., Prato, B., Shepherd, A. (2011). Rural Poverty Report 2011. Rome: International Fund for Agricultural Development (IFAD).
 
14.
Imai, K.S., Gaila, R., Garbedo, A. (2017). Poverty reduction during the rural-urban transformation: rural development is still more important than urbanisation. Journal of Policy Modeling, 39(6), 963-982. https://doi.org/10.1016/j.jpol....
 
15.
Knanal, A.R., Mishra, A.K. (2014). Agritourism and off-farm work: survival strategies for small farms. Agriculture Economic, 45(S1), 65-76. https://doi.org/10.1111/agec.1....
 
16.
Ke, S., Feser, E. (2010). Count on the growth pole strategy for regional economic growth? Spread-backwash effects in Greater Central China. Regional Studies, 44(9), 1131-1147. https://doi.org/10.1080/003434....
 
17.
Laird, J.J., Venables, A.J. (2017). Transport investment and economic performance: A framework for project appraisal. Transport policy, 56, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.tran....
 
18.
Larson, D.F., Muraoka, R. , Otsuka, K. (2016). Why African rural development strategies must depend on small farms. Global Food Security, 10, 39-51. https://doi.org/10.1016/j.gfs.....
 
19.
Mazumder, M.S.U.M., Lu, W. (2015). What impact does microfinance have on rural livehood? A comparison of governmental and non-governmental microfinace program in Bangladesh. World Development, 68, 336-354. https://doi.org/10.1016/j.worl....
 
20.
McElwee, G. (2006). Farmers as entrepreneurs: developing competitive skills. Journal of Development Entrepreneursh, 11(3), 187-206. https://doi.org/10.1142/S10849....
 
21.
McFadden, T., Gorman M. (2016). Exploring the concept of farm household innovation capacity in relation to farm diversification in policy context. Journal of Rural Studies, 46, 60-70. https://doi.org/10.1016/j.jrur....
 
22.
McNally, S. (2001). Farm diversification in England and Wales – what can we learn from the farm business survey? Journal of Rural Studies, 17(2), 247-257. https://doi.org/10.1016/S0743-....
 
23.
Mellor, J.W., Malik, S.J. (2017). The impact of growth in small commercial farm productivity on rural poverty reduction. World Development, 91, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.worl....
 
24.
Nashwari, I.P., Rustiadi, E., Siregar, H., Juanda, B. (2017). Geographically Weighted Regression Model for Poverty Analysis in Jambi Province. Indonesian Journal of Geography, 49(1), 42-50. https://doi.org/10.22146/ijg.1....
 
25.
Ogutu, S.O., Qoim, M. (2019). Commercialization of the small farm sector and multidimensional poverty. World Development, 114, 281-293. https://doi.org/10.1016/j.worl....
 
26.
Pawlas, I. (2017). Regional Disparities in Development – The Case of Poland. Economic and Regional Studies, 10(3), 17-31. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
27.
Purwoto, H., Kurniawan, D.A. (2009). Kajian Dampak Infrastruktur Jalan Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah. Surabaya: Universitas Kristen Petra Surabaya.
 
28.
Polak, J.B., Heertje, A. (2001). Analytical Transport Economics: An International Perspective. Cheltelham: Edward Elgar.
 
29.
Rammelt, C.F., Leung, M.W.H. (2017). Tracing the Causal Loops Through Local Perceptions of Rural Road Impacts in Ethiopia. World Development, 95, 1–14. https://doi.org/10.1016/j.worl....
 
30.
Rustiadi, E., Saefulhakim, S., Panuju, R.D. (2009). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
 
31.
Todaro, M.P., Smith, S.C. (2003). Economic Development. Eighth Edition. Boston: Pearson Education Limited.
 
32.
World Bank (1994). Infrastructure and Development. The Annual world Development Report. For 1994. Washington DC: World Bank.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top