REVIEW ARTICLE
DIVERSIFICATION OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF PODKARPACKIE PROVINCE COMMUNES
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Rachunkowości Rolnej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -Państwowy Instytut Badawczy, Polska
 
2
Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 
 
Online publication date: 2019-03-31
 
 
Corresponding author
Karol Sołek   

Zakład Rachunkowości Rolnej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska 20, ul. Świętokrzyska 20, Warszawa, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(1):45-55
 
JEL: R5
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of the research was to determine the diversity of social development of all communes in the Podkarpackie province in two research periods of 2003 and 2013. Materials and methods: All functions such as LHDI were tested. The variant was used to group communes in the variant, comparing the Hellwig’s Taxonomic Development Meter based on the results analysis. Selection of own diagnostics was done in a natural way using TMR measures. Results: There is a positive decline in the number of communes in the lowest class by two units. At the same time, the number of four of two socially most developed groups decreased, and the number of communes with an average development level for growth. Communes that have maintained the position of socially the strongest in the region for years are: Krosno and Boguchwała. The largest increase over the analyzed years was recorded in Rzeszów, Trzebownisko, Przemyśl and Ostrów communes. Conclusions: The indicator analysis shows that the province is developing. This development is very diverse in a particular society in the Podkarpacie region, central and north-west..
 
REFERENCES (13)
1.
GUS (2014). Bank danych Lokalnych. Warszawa: GUS.
 
2.
Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i struktur wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 15(4), 307–327.
 
3.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2014). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
4.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2014). Polskie 10 lat w Unii. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 
5.
Kosiedowski, W. (2008). Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. W: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna (s. 233-240). Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Parysek, J.J. (1997). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
7.
PBPP w Rzeszowie (2008). Prognoza oddziaływania na środowisko projektu - STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA – PODKARPACKIE 2020. Rzeszów: PBPP.
 
8.
Regionalne Obserwatorium Terytorialne Departament Strategii i Planowania Przestrzennego (2013). Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego aktualizacja strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2013. Rzeszów: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
 
9.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, Dz. U. 1998 nr 103 poz. 652.
 
10.
Stasiak, E. (2016). Rozwój społeczno-gospodarczy na przykładzie gmin miejskich województwa łódzkiego. Łódź: Uniwersytet Łódzki. https://doi.org/10.18778/8088-....
 
11.
Stec, M. (2008). Ranking poziomu rozwoju krajów Unii Europejskiej. Gospodarka Narodowa, 7-8, 99-118. https://doi.org/10.33119/GN/10....
 
12.
Strzelecki, Z. (red) (2008). Polityka regionalna i lokalna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Woźniak, M.G. (2008). Wzrost gospodarczy, Podstawy teoretyczne. Kraków: Wyd. AE.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top