ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY MIĘDZY DEPRYWACJĄ DOCHODOWĄ A DEPRESJĄ ZE SZCZEGÓLNYM NACISKIEM NA ZNACZENIE PRZESTRZENNOŚCI
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Business and Economics, Department of Economics and Econometrics,, University of Pécs
 
 
Data nadesłania: 24-08-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-12-2023
 
 
Data akceptacji: 05-12-2023
 
 
Data publikacji: 29-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Hanga Lilla Bilicz   

Faculty of Business and Economics, Department of Economics and Econometrics,, University of Pécs
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(4):505-518
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
I3
I14
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Niniejsza praca koncentruje się na związku przyczynowym między poziomami terytorialnymi deprywacji dochodowej a depresją. Celem jest naświetlenie znaczenia zależności przestrzennej w tym związku. Materiały i metody: Praca wykorzystuje Szkocki Wskaźnik Wielokrotnej Deprywacji jako źródło danych w celu modelowania poziomu depresji istniejącego w Szkocji zależnie od deprywacji dochodowej oraz zmiennych kontrolnych dotyczących zdrowia i poziomu edukacji. Do modelowania zastosowano metodę OLS (Zwykła Metoda Najmniejszych Kwadratów), aby potwierdzić związek przyczynowy, jak również stworzono model SARMA (Przestrzenna Autoregresyjna Średnia Ruchoma), aby uchwycić również wymiar przestrzenny. Wyniki:: Znaleziono dowody na to, że przestrzeń geograficzna ma wpływ na związek między depresją a deprywacją, jak również można założyć istnienie efektu rozlewania się ich na sąsiednie obszary, a tym samym również efektu mnożnikowego. Wnioski: Wzięcie pod uwagę przestrzennego efektu mnożnikowego podczas podejmowania decyzji o alokacji środków mogłoby pomóc w lepszym ukierunkowaniu polityki dotyczącej np. dobrostanu społecznego i zdrowia psychicznego.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (30)
1.
Anselin, L. (2003). An Introduction to Spatial Regression Analysis in R. University of Illinois: Urbana-Champaign.
 
2.
Arcaya, M.C., Tucker-Seeley, R.D., Kim, R., Schnake-Mahl, A., So, M., Subramanian, S. (2016). Research on neighborhood effects on health in the United States: a systematic review of study characteristics Social Science & Medicine, 168, 16–29. https://doi.org/10.1016/j.socs....
 
3.
Belle, D., Doucet, J. (2003). Poverty, Inequality, and Discrimination as Sources of Depression Among U.S. Women Psychology of Women Quarterly, 27/2, 101–113. https://doi.org/10.1111/1471-6....
 
4.
Berthoud, R. (1976). The Disadvantages of Inequality: A Study of Social Deprivation. A PEP Report. London: MacDonald and Janes.
 
5.
Bossert, W., D’Ambrosio, C., Peragine, V. (2007). Deprivation and Social Exclusion. Economica, 74, 777–803. https://doi.org/10.1111/j.1468....
 
6.
Brown, M., Madge, N. (1982). Despite the Welfare State. London: Heinemann Educational Books.
 
7.
Bruce, M.L., Takeuchi, D.T., Leaf, P.J. (1991). Poverty and psychiatric status. Archivies of General Psychiatry, 48/5, 470-474. https://doi.org/10.1001/archps....
 
8.
Chow, J.C., Johnson M.A., Austin, M.J. (2005). The status of low-income neighborhoods in the post-welfare reform environment: mapping the relationship between poverty and place. Journal of Health & Social Policy, 21/1, 1-32. https://doi.org/10.1300/j045v2....
 
9.
Cliff, A.D., Ord, J.K. (1981). Spatial and temporal analysis: autocorrelation in space and time. In: Wrigley, N., Bennett, R.J. (eds.), Quantitative geography: a British view, 104-110. London: Routledge & Paul.
 
10.
Fernández-Niño, J.A., Manrique-Espinoza, B.S., Bojorquez-Chapela, I., Salinas-Rodríguez, A. (2014). Income Inequality, Socioeconomic Deprivation and Depressive Symptoms among Older Adults in Mexico. PLoS ONE, 9/9, 108-127. https://doi.org/10.1371/journa....
 
11.
Frese, M., Mohr, G. (1987). Prolonged unemployment and depression in older workers: A longitudinal study of intervening variables. Social Sciences and Medicine, 25/2, 173-178. https://doi.org/10.1016/0277-9....
 
12.
Galambosné Tiszberger, M. (2018). The weight of weighting – an empirical study based on the OECD better life index. The Business and Management Review, 9/3, 443-450.
 
13.
Galambosné Tiszberger, M. (2019). A gazdaság és a társadalom statisztikája. Pécs: PTE KTK.
 
14.
Gilbert, P. (1984). Depression: from Psychology to Brain State. London: Erlbaum.
 
15.
Heflin, C.M., Iceland, J. (2009). Poverty, Material Hardship, and Depression. Social Science Quarterly, 90/5, 1051–1071. https://doi.org/10.1111/j.1540....
 
16.
Hessel, P., Botero, M.A. M., Cuartas, J. (2019). Acute exposure to violent neighborhood crime and depressive symptoms among older individuals in Colombia. Health & Place, 59, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.heal....
 
17.
Johnson, J.G., Cohen, P., Dohrenwend, B.P., Link, G., Brook, J.S. (1999). A Longitudinal Investigation of Social Causation and Social Selection Processes Involved in the Association Between Socioeconomic Status and Psychiatric Disorders. Journal of Abnormal Psychology, 108/3, 490-499. https://doi.org/10.1037//0021-....
 
18.
Leventhal, T., Brooks-Gunn, J. (2003). Moving to Opportunity: an Experimental Study of Neighborhood Effects on Mental Health. American Journal of Public Health, 93/9, 1576–1582. https://doi.org/10.2105/ajph.9....
 
19.
Lorenc, T., Clayton, S., Neary, D., Whitehead, M., Petticrew, M., Thomson, H., Cummins, S., Sowden, A., Renton, A. (2012). Crime, fear of crime, environment, and mental health and wellbeing: mapping review of theories and causal pathways. Health & Place, 18/4, 757–765. https://doi.org/10.1016/j.heal....
 
20.
Miech, R.A., Caspi, A., Moffitt, T., Wright, BR. E., Silva, P. A. (1999). Low Socioeconomic Status And Mental Disorders: A Longitudinal Study Of Selection And Causation During Young Adulthood. American Journal Of Sociology, 104/4, 1096-1131. https://doi.org/10.1086/210137.
 
21.
Muntaner, C., Eaton, W.W., Miech, R., O’Campo, P. (2004). Socioeconomic position and major mental disorders. Epidemiologic Review, 26/1, 53-62. https://doi.org/10.1093/epirev....
 
22.
Osberg, L. (2019). Economic Inequality and Poverty: International Perspectives. New York: Routledge.
 
23.
Runciman, W.G. (1966). Relative Deprivation and Social Justice. London: Routledge.
 
24.
Simon, K.M., Beder, M., Manseau, M.W. (2019). Addressing Poverty and Mental Illness. Pobrane z: https://www.psychiatrictimes.c....
 
25.
Townsend, P. (1979). Poverty in the United Kingdom. Harmondsworth, Middlesex: Allen Lane and Penguin Books.
 
26.
Townsend, P. (1987). Deprivation. Journal of Social Policy, 16, 125-146. https://doi.org/10.1017/S00472....
 
27.
Varga, A. (2002). Térökonometria. Statisztikai Szemle, 80/4, 354–370.
 
28.
Walsh, D., Bendel, N., Jones, R., Hanlon, P. (2010). It’s not ‘just deprivation’: why do equally deprived UK cities experience different health outcomes? Public health, 124/9, 487-495. https://doi:10.1016/j.puhe.201....
 
29.
World Bank (2015). Poor Mental Health, an Obstacle to Development in Latin America. Pobrane z: http://www.worldbank.org/en/ne....
 
30.
WHO (2020). Depression. Pobrane z: https://www.who.int/news-room/....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top