ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZACHOWANIA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA I SPŁATY POŻYCZEK: NA PRZYKŁADZIE ROLNIKÓW ZE STANU HARIANA
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Economics, Central University of Rajasthan, India
 
2
Department of Economics, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, India
 
3
Department of Economics, Chaudhary Ranbir Singh University, Jind, India
 
 
Data nadesłania: 27-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-04-2023
 
 
Data akceptacji: 27-04-2023
 
 
Data publikacji online: 29-06-2023
 
 
Data publikacji: 29-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Babloo Jakhar   

Department of Economics, Central University of Rajasthan, NH-8, Jaipur Ajmer Highway, Bandarsindri, Kishanga, 305817, Kishangarh, India
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(2):286-316
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
Q1
Q14
Q18
P14
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: W niniejszej pracy oceniono sposób wykorzystania i spłaty pożyczek przez pożyczkobiorców lub zadłużonych rolników w stanie Hariana w Indiach. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w stanie Hariana. Badanie opiera się na danych pierwotnych, które zebrano według harmonogramu w próbie 600 zadłużonych rolników. Zastosowano dobór proporcjonalny. Ponadto do analizy danych zastosowano wartości procentowe. Wyniki: Z badania wynika, że około połowa kwoty pożyczek została wykorzystana przez rolników na działalność niezwiązaną z produkcją, co bezpośrednio stymuluje ich zadłużenie, ponieważ tego typu wydatki nie przekładają się na dochody rolników. Ponadto około dwie piąte rolników regularnie spłacało swoje pożyczki, jedna piąta nie spłacała swoich zobowiązań, a pozostałe dwie piąte spłacało je nieregularnie. Ogólnie zachowanie rolników w zakresie spłaty nie jest zadowalające. Wnioski: Niezwiązane z produkcją wykorzystanie kwoty pożyczki jest jedną z głównych przyczyn zadłużenia rolników. Ograniczenie takich wydatków jest jednym z głównych wyzwań dla rolników, jeśli nie mogą oni generować innych źródeł dochodu.
 
REFERENCJE (13)
1.
Bala, K. (2015). An analysis of agricultural loan repayment performance of regional rural bank: a case study of district Sirsa, India. International Research Journal of Social Sciences, 4(6), 89-92.
 
2.
Duhan, P. K., & Rana, A.S. (2007). Indebtedness in the agriculture sector of Haryana: a case study of district Sonepat. [Doctoral thesis, Maharishi Dayanand University, Rohtak]. Sodhganga a reservoir of Indian theses. http://hdl.handle.net/10603/11....
 
3.
GoH (Government of Haryana). (2013). Working group report on productivity enhancement of crops in Haryana. Haryana Kisan Ayog. Available at: http://www.haryanakisanayog.or..._ Enhancement.pdf.
 
4.
GoH (Government of Haryana). (2020). Statistical abstract of Haryana-2018-19. Department of Economic and Statistical Analysis, Haryana. Available at: http://esaharyana.gov.in/en-us... State-Statistical-Abstract-of-Haryana.
 
5.
GoH (Government of Haryana). (2021). Economic survey of Haryana- 2020-21. Department of Economic and Statistical Analysis, Haryana.
 
6.
Jakhar, B., Kait, R. (2021). Indebtedness among farmers in Haryana state, India. Economic and Regional Studies, 14(3), 373-384. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
7.
Jakhar, B., Kait, R., Kumar, V. (2022a). Borrowing and Repayment Hardships: Evidences from Farmers in Haryana. Economic and Regional Studies, 15(4), 562-580. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
8.
Jakhar, B., Kait, R., Kumar, V. (2022b). Farmers’ perception of causes and consequences of their indebtedness in Haryana, India. Economic and Regional Studies, 15(1), 56-73. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
9.
Jakhar, B., Siwach, M., & Kait, R. (2022c). Indebtedness: Field Notes on Farmers from Haryana, India. Problems of Agricultural Economics, 373(4), 121–139. https://doi.org/10.30858/zer/1....
 
10.
Namboodiri, N. V. (2005). Rapporteurs’ report: agricultural credit and indebtedness. Indian Journal of Agricultural Economics, 60(3), 544-560.
 
11.
Sajjad, H., Chauhan, C., & Mubashir, J. (2016). Indebtedness and its causal factors among farmers in Sangroor district, Punjab: a household level analysis. Trans. Inst. Indian Geographers, 38(1), 101-115.
 
12.
Sidhu, R. S., & Gill, S. S. (2006). Agricultural credit and indebtedness in India: some issues. Indian Journal of Agricultural Economics, 61(1), 11-35.
 
13.
Singh, S., Bhogal, S., & Singh, R. (2014). Magnitude and determinants of indebtedness among farmers in Punjab. Indian Journal of Agricultural Economics, 69(2), 242-256.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top