ORIGINAL ARTICLE
TRANSFER PRICES AND AGGRESSIVE TAX OPTIMIZATION
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska
 
 
Publication date: 2019-09-30
 
 
Corresponding author
Marian Grzegorz Podstawka   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(3):242-253
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The subject of this study is transfer prices and their use for optimization of financial burdens of international companies (capital groups). The purpose of this study was to present transfer pricing issues in the light of applicable law and using them for tax purposes. Materials and methods: The study uses literature and data from the World Bank and Google. Methods of descriptive and tabular analysis and inference were used. Results: Google makes 91% of its revenues outside the US. Conclusions: Transfer pricing is a tool for optimizing tax burden of international companies that bring them benefits in the form of the so-called “globalization annuity”, which makes them economically stronger and more technologically competitive. Polish tax law on transfer pricing has been tightened since 2001; transfer pricing issues are also regulated by the European Union and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (9)
1.
Davidman, M. (2006). Community Economics Multinational Operations: Transfer Pricing and Taxation. (On–line:http://www.solhaam.Org/article...).
 
2.
Hirshleifer, J. (1956). On the Economics of Transfer Pricing. The Journal of Bussines, 29(3), 172-184. https://doi.org/10.1086/294110.
 
3.
Regulacje Rady UE i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w dniu 27 czerwca 2006 r. dotyczące kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw, stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCTUE. 2006/C176/01).
 
4.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowana cen transferowych (Dz. U. nr 128, poz. 833).
 
5.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 599).
 
6.
Sojak, S., Bańkowski, D. (2003). Ceny transferowe. Aspekt podatkowy. Warszawa: Dom wydawniczy ABC.
 
7.
Turaliński, K. (2014). Raje podatkowe i „spółki off shore” – jak legalnie nie płacić podatków. Warszawa: Wydawnictwo ARTEFAKT.EDU.PL.
 
8.
Ustawa o państwowym podatku dochodowym 26 lipca 1970 r. (Dz. U. R.P. z 1936 r. nr 2 poz. 6).
 
9.
Ustawa o podatku dochodowym z 15 lutego 1992 r. (Dz. U. nr 21, poz. 86).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top