ORIGINAL ARTICLE
EFFECTIVENESS OF SELECTED INVESTMENT STRATEGIES IN THE OPINION OF POLISH INDIVIDUAL INVESTORS DEPENDING ON THEIR PERSONAL PREFERENCES
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Submission date: 2020-08-18
 
 
Acceptance date: 2020-10-26
 
 
Publication date: 2020-12-17
 
 
Corresponding author
Katarzyna Jowita Daniluk   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(4):442-451
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The work aimed at identifying and characterising the interdependence between Polish investors’ personal preferences in investing and their opinion about the effectiveness of investment strategies. It was examined how the adopted investment horizon, the level of risk aversion and the time spent daily on investing impact the interviewees’ experiences and opinions on the effectiveness of investment strategies. Materials and methods: As the survey method was employed, a questionnaire was sent to randomly selected Polish individual investors. The research material consisted of 652 questionnaire forms. Results: The study showed a relevant dependence between Polish investors’ personal preferences and their opinions on the effectiveness of the particular strategies. Conclusions: The interdependencies revealed in the study may be used by potential investors in the process of matching a strategy to individual needs so as to enhance the effectiveness of the choice. A higher awareness of the problem of matching an investment strategy to personal preferences will lead to improved effectiveness of capital allocation among Polish investors.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
JEL code: G10
 
REFERENCES (15)
1.
Chrabonszczewska, E., Oręziak, L. (2000). Międzynarodowe rynki finansowe. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 
2.
Dębski, W. (2014). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Warszawa: PWN.
 
3.
Elder, A. (2013). Zapraszam do gabinetu inwestora giełdowego. Przewodnik po inwestowaniu na giełdzie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
4.
Elton, E.J., Gruber, M.J. (1998). Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. Warszawa: Wydawnictwo WIG-PRESS.
 
5.
Fisher, P.A. (2019). Zwykłe akcje, niezwykłe zyski. Poznań: Wydawnictwo Maklerska.pl.
 
6.
Hull, J.C. (2015). Risk management and financial institutions. New Jersey: John Wiley & Sons.
 
7.
Jagielnicki, A. (2012). Strategie inwestycyjne. Jak z głową zarabiać na giełdzie. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
8.
Jajuga, K., Jajuga, T. (2012). Inwestycje. Warszawa: PWN.
 
9.
Jajuga, K. (red.) (2007). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWN.
 
10.
Komar, Z. (2020). Sztuka spekulacji po latach. Tom 1. Inowrocław: Wydawnictwo Linia.
 
11.
Marks, H. (2019). Najważniejsza rzecz. Poznań: Wydawnictwo Maklerska.pl.
 
12.
Milewski, R. (2002). Podstawy ekonomii. Wydanie poprawione. Warszawa: PWN.
 
13.
Murphy, J.J. (1999). Analiza techniczna rynków finansowych. Warszawa: Wydawnictwo WIG-PRESS.
 
14.
Ritchie, J.C. (1997). Analiza fundamentalna. Warszawa: Wydawnictwo WIG-PRESS.
 
15.
Zaremba, A. (2013). Giełda. Skuteczne strategie nie tylko dla początkujących. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top