ORIGINAL ARTICLE
DEVELOPMENT AND REVITALIZATION OF INDUSTRIAL AREAS
 
More details
Hide details
1
Wydział Agrobioinzynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska
 
 
Submission date: 2020-07-13
 
 
Final revision date: 2020-10-05
 
 
Acceptance date: 2020-10-09
 
 
Publication date: 2020-12-17
 
 
Corresponding author
Sebastian Krasuski   

Wydział Agrobioinzynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(4):452-460
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The basic challenge for post-industrial areas is their inclusion in the socio-economic circulation and assigning them new functions in urban structures. Materials and methods: This paper focuses on the analysis of selected cases of transformation of postindustrial areas for the following purposes: service, housing, cultural and educational. Results: Despite a significant possibility of developing post-industrial areas for housing, cultural and educational or service purposes, as shown by the present case study, many barriers for land redevelopment can still be found. They include, among others, information, financial or system barriers. Conclusions: Unregulated legal status, insufficient technical infrastructure, existing buildings, existing ecological contamination, and above all, limited availability of data and information on the condition of a given area.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
JEL code: Q1, Q2, R11, R12
 
REFERENCES (14)
1.
Asfahl, C. (1998). Roboty i avtomatizaciâ proizvodstva. Praga: Wydawnictwo Mašinostroenie.
 
2.
Bajerska, I. (2010). Ogród na dachu BUW. Dachy zielone e-kwartalnik, 1, 16-21.
 
3.
Biernacka, E., Borowski, J., Małuszyńska, I., Małuszyński, M.J. (2006). Chrom nikiel i ołów w wierzchniej warstwie gleb aglomeracji warszawskiej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 34, 43-50.
 
4.
Biernacka, E., Małuszyńska, I., Małuszyński, M.J. (2007). Zawartość ołowiu w wierzchniej warstwie gleb z wybranych rejonów Polski o różnym stopniu antropopresji. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 38, 7-12.
 
5.
Borówek, I. (2010). Program Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy. [W:] A. Muzioł-Węcławowicz (red.), Przykłady rewitalizacji miast Tom 12 serii Rewitalizacja miast polskich (s. 103-131). Kraków: Wydawnictwo IRM.
 
6.
Brown, S. (2011). Praktyczne feng shui w biznesie. Łódź: Wydawnictwo RAVI.
 
7.
Brüning, E., Ranft, H., (2008). Grünanlagen für Industriebetriebe. Berlin: Wydawnictwo Veb Deuscher Verlag für Grundstoffindustrie.
 
8.
Jarczewski, W. (2010). Procedura badawcza i wyniki prac prowadzonych w ramach diagnozy. [W:] Z. Ziobrowski, W. Jarczewski, Rewitalizacja miast polskich – diagnoza. Tom 8 serii Rewitalizacja miast polskich (s. 14-21). Kraków: Wydawnictwo IRM.
 
9.
Kowalczyk, A. (2011). Dachy szansą na zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych. Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, 2, 66-81.
 
10.
Małuszyński, M.J., Biernacka, E., Kośla, T., Małuszyńska, I. (2009). Vanadium content in plants in the areas under different petroleumderived substances pollution. Polish Journal of Environmental Studies, 18(2B), 110-112.
 
11.
Strzelecka, E. (2011). Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2, 661-668.
 
12.
Zaborska-Jagiełło, A. (2013). Wpływ przemysłów kreatywnych na rewitalizację zespołów poprzemysłowych. Warszawa: Wydawnictwo. Instytutu Rozwoju Miast.
 
13.
Zimpel, J. (2013). Rewitalizacja miast: projekt kulturowy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 
14.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top