ORIGINAL ARTICLE
EMIGRATION TO THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AS A PERCEIVED OPPORTUNITY BY YOUNG PEOPLE
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Polska
 
 
Submission date: 2021-05-18
 
 
Final revision date: 2021-06-04
 
 
Acceptance date: 2021-06-04
 
 
Online publication date: 2021-06-30
 
 
Publication date: 2021-06-30
 
 
Corresponding author
Paweł Siedlanowski   

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych
 
 
Economic and Regional Studies 2021;14(2):220-238
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The article is devoted to factors influencing the migration decisions of young Poles to the Kingdom of the Netherlands, and to showing the differences in their perception of the country of emigration and the country of immigration. The elements of youth policy in Poland and the Netherlands were also presented. The hypothesis adopted in the paper was that the decisions of young people in the labor market are mainly influenced by short-term financial aspects. Materials and methods: The observations and assessments used in the article were formulated based on the research literature on the subject, the statistical data collected by the institutions of Poland, the Kingdom of the Netherlands and the European Union, a questionnaire survey and own experiences gained from mobility. Results: The article outlines the course of migration trends of Poles and presents the causes of changes in the choice of the destination country for migration. It presents factors encouraging young people to take up employment in the country and those encouraging them to search a job abroad, specifically in the Netherlands. The barriers and facilities that may be encountered by young people seeking employment in the labor market in both countries were indicated. The reasons for the emigration of young people from Poland were discussed based on the results of the current study, that is a 400-person research sample obtained from an online survey. The aim of the study was to identify three important factors influencing the decision to emigrate and to evaluate this decision. Conclusions: The conducted analysis shows the complexity of the problems of migration of young people. Economic, political, social, cultural, and environmental factors have a significant influence on the decisions made. From the point of view of young people, the unattractive domestic labor market in terms of finance and development, and all the resulting consequences are the biggest problems.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
 
REFERENCES (21)
1.
Bez Pit dla młodych, https://www.gov.pl/web/finanse...- (dostęp: 15.05.2021).
 
2.
Całkowite dochody z podatków, https://ec.europa.eu/eurostat/... (dostęp: 15.05.2021).
 
3.
Czaplińska, A. (2010). Zakres przedmiotowy swobodnego przepływu pracowników. Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo.
 
4.
Dodatek wakacyjny oraz urlopowy (strona rządowa), https://www.rijksoverheid.nl/o... (dostęp: 15.05.2021).
 
5.
Dofinansowanie do ubezpieczenia, https://www.belastingdienst.nl....
 
6.
toeslagen/zorgtoeslag/ (dostęp: 15.05.2021).
 
7.
Granowska, J. (2018). Brexit – podstawowe zagadnienia, Opracowania tematyczne OT–669. Warszawa: Kancelaria Senatu.
 
8.
Idczak, P. (2009). Wpływ uregulowań przejściowe w swobodzie przepływu osób wobec nowych państwach członkowskich UE na europejski rynek pracy, Zeszyty Naukowe/ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 119, 84-103.
 
9.
Ilość agencji pracy tymczasowej (CBS jest odpowiednikiem polskiego GUS), https://www.cbs.nl/nl-nl/achte... (dostęp: 15.05.2021).
 
10.
Ilość personelu medycznego na 1000 mieszkańców, https://www.oecd-ilibrary.org/... (dostęp: 15.05.2021).
 
11.
Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2019, www.stat.gov.pl (dostęp: 15.05.2021).
 
12.
Migranci w Królestwie Niderlandów, https://www.cbs.nl/nl-nl/dossi...- (dostęp: 15.05.2021).
 
13.
Ochotnicze Hufce Pracy, https://ohp.pl/o-nas (dostęp: 15.05.2021).
 
14.
Odsetek młodych dorosłych w wieku 18-34 lat mieszkających z rodzicami, https://ec.europa.eu/eurostat/... (dostęp: 15.05.2021).
 
15.
PKB per capita UE, https://ec.europa.eu/eurostat/... (dostęp: 15.05.2021).
 
16.
PKB per capita, https://ec.europa.eu/eurostat/... (dostęp: 15.05.2021).
 
17.
Surdeja, A. (2015). Koszty wychowania dzieci w Polsce 2015, Raport Centrum im. Adama Smitha, Warszawa. Wakaty w Królestwie Niderlandów, https://www.cbs.nl/nl-nl/visua... (dostęp: 15.05.2021).
 
18.
Wronowska, G. (2017). Polityka edukacyjna a potrzeby rynku prac, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 310, 191-200.
 
19.
Wydatki na ochronę socjalną, https://ec.europa.eu/eurostat/... (dostęp: 15.05.2021).
 
20.
Wydatki na służbę zdrowia, https://www.oecd-ilibrary.org/... (dostęp: 15.05.2021).
 
21.
Zwrot kosztów eksterytorialnych (belastingdienst jest odpowiednikiem Polskiego Urzędu Skarbowego) https://www.belastingdienst.nl... (dostęp: 15.05.2021).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top