ORIGINAL ARTICLE
TOURIST INFORMATION AS A TOOL FOR TOURIST MARKET DEVELOPMENT AND A BASIS FOR TOWN MARKETING
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(1):69-80
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work is aimed at evaluation of the organization and functioning of information systems for tourism and its role in tourist movement and marketing activities of towns. Theoretical background of creation of the information system for tourists, organization of tourist information and its functioning in Polans, as well as results of empirical studies in three large towns of Poland, were presented in the paper. Ibnformation systems in Warsaw, Gdańsk and Kraków were presented together with an analysis of tourist movement in these towns. Opinions of tourist information consumers were studied and presented.
 
REFERENCES (15)
1.
Gaworecki W. (2005), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Kadłubiński W. (2002), Polski System Informacji Turystycznej, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 
3.
Kruczek Z., Walas B. (2004), Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków, s. 159.
 
4.
Kruczek J. Walas B. (2004), Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków, s. 173.
 
5.
Kruczek Z., Walas B. (2004), Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków, s. 245.
 
6.
Mazur E. (2000), Leksykon turystyki i krajoznawstwa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s.
 
7.
Nowakowski M. (2001), Słownik terminów związanych z turystyką i hotelarstwem, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice, s. 24.
 
8.
Nowakowski M. Słownik....s. 48.
 
9.
Opracowanie Gdańskiej Organizacji Turystycznej ,Gdańsk 2008.
 
10.
Opracowanie Stołecznego Biura Informacji i Promocji Turystycznej.
 
11.
Olszańska A., (2009), Działalność i funkcjonowanie informacji turystycznej w wybranych miastach Polski, Praca magisterska, SGGW, KPAiM, Warszawa, s.79.
 
12.
Piotrowski J. P., Traczyk M. (1999), Informacja turystyczna, cele, zadania, system, W: Promocja i informacja turystyczna AVSI Polska, Instytut Turystyki – Centrum Szkolenia Kadr Turystycznych, Kraków, s. 26.
 
13.
Piwnik G. (1995), O rzetelną informację turystyczną, Warszawa.
 
14.
Radkowska B. (2003-2007), Turystyka Polska w 2001-2005. Wielkie miasta, Instytut Turystyki, Warszawa.
 
15.
Ziółkowski R. (2006), Informacja turystyczna. W: Meyer B. (red.) Obsługa ruchu turystycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 95-106.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top