REVIEW ARTICLE
ETHICS AND ECONOMY DURING THE COVID-19 PANDEMIC
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Submission date: 2023-05-29
 
 
Final revision date: 2023-08-17
 
 
Acceptance date: 2023-08-17
 
 
Publication date: 2023-09-28
 
 
Corresponding author
Włodzimierz Wójcicki   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(3):473-488
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
000
 
TOPICS
ABSTRACT
Since the beginning of the creation of communities (families, tribes, tribes), people have sought ways to arrange their interactions so that they serve security, comfort, development, to be able to distinguish between what is good and what is bad at the level of everyday life. In their struggle with nature, they sought support from faith. The intellectual elite became the priests, and instructions on how to act became the content of religion. At a higher level of integration, the role of rulers became more prominent, and guidance was sought in the laws they enacted - with the specific participation of more important subjects (hierarchs). In the background of this process were the efforts of sage-philosophers and theologians to create and arrange a system of professed values in specific areas and circumstances of life. The article pays attention to ethics in the sphere of health care and under pandemic conditions.
 
REFERENCES (18)
1.
Bieńkowska-Szewczyk, K. (2021). Teleporady nie sprawdziły się i dla leczenia wielu osób miały fatalny skutek. Dorzeczy.pl/zdrowie/208273/wirusolog-problem-z-dostepem-do-lekarzy-to-najgorszy-ze-skutkowepidemii.html (in Polish).
 
2.
Czuczwar, M. (2021). Prof. Czuczwar: Obawiam się, że doszliśmy do ściany jeśli chodzi o szczepienia. Dorzeczy.pl/Zdrowie/203989/prof-czuczwar-nie-wiem-czemu-polowa-polakow-nie-chce-sie-szczepic.html (in Polish).
 
3.
Dupré, B. (2021). Etyka: 50 idei, które powinieneś znać. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA. (in Polish).
 
4.
Fiłon, J., Łukaszuk, R.C. (2020). Epidemia i pandemia w kontekście historycznym. W: E. Krajewska-Kułak, C. Łukaszuk, J. Fiłon, A. Guzowski (red.), Życie w cieniu pandemii. Aspekty medyczne, etyczne i społeczne (s. 15-38). Poznań: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM. (in Polish).
 
5.
Głodowska, K.B., Musielak, M. (2020) Epidemia i pandemia w kontekście etycznym. W: E. Krajewska-Kułak, C. Łukaszuk, J. Fiłon, A. Guzowski (red.), Życie w cieniu pandemii. Aspekty medyczne, etyczne i społeczne (s. 141-158). Poznań: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM. (in Polish).
 
6.
Housel, M. (2021). Psychologia pieniędzy. Ponadczasowe lekcje o bogactwie, chciwości i szczęściu. Gliwice: Helion SA. (in Polish).
 
7.
Jołkiewicz., D. (2009). Etyczny wymiar globalnego rozprzestrzeniania epidemii AIDS/HIV na świecie – zarys problemu. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 12(2), 55-64. (in Polish).
 
8.
Kułak-Bejda, A. Waszkiewicz, N., Bejda, G., Krajewska-Kułak, E. (2020). Aspekt psychologiczny epidemii/ pandemii, W: E. Krajewska-Kułak, C. Łukaszuk, J. Fiłon, A. Guzowski (red.), Życie w cieniu pandemii. Aspekty medyczne, etyczne i społeczne (s. 51-74). Poznań: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM. (in Polish).
 
9.
Mączyńska, E. (2020). Ekonomiczny Nobel 2020. Podstawy, fakty, statystyki i kontrowersje. Gazeta.sgh.waw.pl/meritu/ekonomiczny-nobel-2020-podstawy-fakty-statystyki-i-kontrowersje. (in Polish).
 
10.
Wójcicki, W. (2022). Crisis aspects of the COVID-19 pandemic in the social sphere and secondarily in economic one / Kryzysowe aspekty pandemii COVID-19 w sferze społecznej i wtórnie – w gospodarczej. Economic and Regional Studies, 15(1), 74-89. https://doi.org/10.2478/ers-20... (in Polish).
 
11.
Forsal.pl/swiat/artykuly/8566002,w-których-krajach-nadal-obowiazuje-kara-smierci.html; dostęp 6.03.2023. (in Polish).
 
12.
Medonet.pl/zdrowie.przysiega-hipokratesa---jak-brzmi-jej-tekst-i-kto-ja-sklada.artykul,1732023; dostęp 19.03.2023. (in Polish).
 
13.
Medonet.pl/zdrowie-dla-kazdego,uporczywa-terapia-może-wydluzac-agonie—anestezjolog-dlachorego-to-tortury-dla-lekarzy-blad-medyczny.artykul.92415905.html; dostęp 20.03.2023. (in Polish).
 
14.
https://biblia.deon.pl; dostęp 25.03.2023. (in Polish).
 
15.
https://encyklopedia.pwn.pl>haslo>Biblia; dostęp 25.03.2023. (in Polish).
 
16.
pl.wikipedia.org/wiki/Summa_theologiae; dostęp 25.03.2023. (in Polish).
 
17.
encyklopedia.pwn.pl/haslo/Dekalog:3891407; dostęp 12.04.2023. (in Polish).
 
18.
www.gov.pl/web/rodzina/prawa-czlowieka-w-unii-europejskiej; dostęp 12.04.2023. (in Polish).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top