CASE STUDY
IMPACT OF THE SARS-COV-2 PANDEMIC ON CHANGES IN THE FINANCING AND DELIVERY OF FORESTRY EDUCATION IN POLAND – A CASE STUDY
 
More details
Hide details
1
Zakład Zarządzania, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
 
2
Zakład Rolnictwa, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Submission date: 2023-10-13
 
 
Final revision date: 2023-11-06
 
 
Acceptance date: 2023-11-09
 
 
Publication date: 2023-12-30
 
 
Corresponding author
Łukasz Zbucki   

Zakład Zarządzania, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Nowy Pawłów 85, 21-505, Janów Podlaski, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(4):619-639
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
G00
Q23
I22
I19
 
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The SARS-CoV-2 pandemic has significantly changed the shape and organization of education in the State Forests, hence the purpose of this study is to assess its impact on the course, financing, forms and participation of youth and adults in forest education in Poland. Materials and methods: The study was based on hitherto unpublished quantitative data concerning the educational activities of forest districts carried out in 2011-2021. Qualitative methods, including online surveys, were also used. Due to the largest area of forests under its management in Poland, the RDSF Szczecin was selected as the study area. Results: An analysis of expenditures on forest education was carried out, identifying forest districts with the highest and lowest costs. Conclusions: The mixed methods used allowed for a more complete interpretation of the results, as well as the presentation of the figures in a statistical context.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (53)
1.
Baranowska, M., Koprowicz, A., Korzeniewicz, R. (2021). Społeczne znaczenie lasu-raport z badań pilotażowych prowadzonych w okresie pandemii. Sylwan, 165(02). 149-156. https://doi.org/10.26202/sylwa....
 
2.
Beckmann-Wübbelt, A., Türk, L., Almeida, I., Fricke, A., Sotirov, M., Saha, S. (2023). Climate change adaptation measures conflicted with the recreational demands on city forests during COVID-19 pandemic. NPJ Urban Sustainability, 3(1), 17. https://doi.org/10.1038/s42949....
 
3.
Broda, J. (2000). Historia leśnictwa w Polsce. Wydawnictwo AR w Poznaniu.
 
4.
Bulfone, T.C., Malekinejad, M., Rutherford, G.W., Razani, N. (2021). Outdoor transmission of SARS-CoV-2 and other respiratory viruses: a systematic review. The Journal of infectious diseases, 223(4), 550-561. https://doi.org/10.1093/infdis....
 
5.
Chang, C., Park, S. H., Seol, A. (2021). Factors affecting changes in forest recreational activities during the COVID-19 pandemic. Journal of Korean Society of Forest Science, 110(4), 711–723.
 
6.
Chen, Y. C., Tsai, F. C., Tsai, M. J., Liu, W. Y. (2022). Recreational Visit to Suburban Forests during the COVID-19 Pandemic: A Case Study of Taiwan. Forests, 13(8), 1181. https://doi.org/10.3390/f13081....
 
7.
Chrzanowski, T. (2012). RAPORT z działalności edukacyjnej LASÓW PAŃSTWOWYCH w 2011 roku, Lasy Państwowe, Warszawa.
 
8.
Chrzanowski, T. (2013). RAPORT z działalności edukacyjnej LASÓW PAŃSTWOWYCH w 2012 roku, Lasy Państwowe, Warszawa.
 
9.
Chrzanowski, T. (2014). RAPORT z działalności edukacyjnej LASÓW PAŃSTWOWYCH w 2013 roku, Lasy Państwowe, Warszawa.
 
10.
Chrzanowski, T. (2015). RAPORT z działalności edukacyjnej LASÓW PAŃSTWOWYCH w 2014 roku, Lasy Państwowe, Warszawa.
 
11.
Chrzanowski, T. (2016). RAPORT z działalności edukacyjnej LASÓW PAŃSTWOWYCH w 2015 roku, Lasy Państwowe, Warszawa.
 
12.
Ciesielski, M., Tkaczyk, M., Hycza, T., Taczanowska, K. (2023). Was it really different? COVID-19-pandemic period in long-term recreation monitoring–A case study from Polish forests. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 41, 100495. https://doi.org/10.1016/j.jort....
 
13.
Czolnik, B., Rozmiarek, B. (2011). Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych w latach 2001-2009. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 13(1[26]).
 
14.
Gołos, P. (2018). Społeczne i ekonomiczne aspekty pozaprodukcyjnych funkcji lasu i gospodarki leśnej–wyniki badań opinii społecznej. Instytut Badawczy Leśnictwa (Forest Research Institute), Sękocin Stary, Poland.
 
15.
Grima, N., Corcoran, W., Hill-James, C., Langton, B., Sommer, H., Fisher, B. (2020). The importance of urban natural areas and urban ecosystem services during the COVID-19 pandemic. Plos one, 15(12), e0243344. https://doi.org/10.1371/journa....
 
16.
Grzywacz, A. (2007). Edukacja leśna w Polsce, stan obecny i perspektywy. W: Materiały konferencji Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Edukacja leśna – stan i perspektywy (s. 20–21). Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.
 
17.
Jędrusik, M. H. (2020). How to organise limited space: Micro-regionalisation of La Digue island (Seychelles). Miscellanea Geographica, 24(2), 62–72. https://doi.org/10.2478/mgrsd-....
 
18.
Kikulski, J. (2021). Ocena znaczenia zakazu wstępu do lasu z powodu zagrożenia epidemią COVID-19 dla wypoczywających w lesie. Sylwan, 165(4), 336−344. https://doi.org/10.26202/sylwa....
 
19.
Korcz, N., Lewoń, R. (2021). Social media as an opportunity or a blind alley in social communication and forest education? – Experiences from Poland. Baltic Forestry, 27(2), 602. https://doi.org/10.46490/BF602.
 
20.
Kotus, J., Rzeszewski, M. (2015). Zastosowanie „metod mieszanych” do badania zachowań turystów w mieście – przykład konceptualizacji i wykorzystania (artykuł dyskusyjny). Turyzm/Tourism, 25(1), 57–67. https://doi.org/10.2478/tour-2....
 
21.
Kwiecińska, K., Kosicka-Gębska, M., Gębski, J. (2016). Turystyka i edukacja leśna a potrzeby współczesnych konsumentów. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 34, 49–59. https://doi.org/10.18276/ept.2....
 
22.
Leśkiewicz, K. (2019). Prawne aspekty zarządzania lasami Skarbu Państwa. Wydawnictwo Innovatio Press.
 
23.
Lewoń, R., Pirożnikow, E. (2019). Getting to know the potential of social media in forest education. Leśne Prace Badawcze / Forest Research Papers, 80(2), 159-166.
 
24.
Lewtak, K., Nitsch-Osuch, A. (2021). What is the effect of social distancing on the course of COVID-19 epidemic? Polski Merkuriusz Lekarski: Organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 49(289), 71-79.
 
25.
Mrowińska, I. (2017). Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych w 2016 roku. Warszawa: Lasy Państwowe.
 
26.
Mrowińska, I. (2018). Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych w 2017 roku. Warszawa: Lasy Państwowe.
 
27.
Mrowińska, I. (2019). Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych w 2018 roku. Warszawa: Lasy Państwowe.
 
28.
Mrowińska, I. (2020). Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych w 2019 roku. Warszawa: Lasy Państwowe.
 
29.
Mrowińska, I. (2021). Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych w 2020 roku. Warszawa: Lasy Państwowe.
 
30.
Mrowińska, I. (2022). Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych w 2021 roku. Warszawa: Lasy Państwowe.
 
31.
Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020. Pobrano z: https://www.gov.pl/web/edukacj... (dostęp 15.07.2023).
 
32.
Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021. Pobrano z: https://www.gov.pl/web/edukacj... (dostęp 15.07.2023).
 
33.
Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022. Pobrano z: https://www.gov.pl/web/edukacj... (dostęp 15.07.2023).
 
34.
Quay, J., Gray, T., Thomas, G., Allen-Craig, S., Asfeldt, M., Andkjaer, S. et al. (2020). What future/s for outdoor and environmental education in a world that has contended with COVID-19?. Journal of Outdoor and Environmental Education, 23, 93–117. https://doi.org/10.1007/s42322....
 
35.
Referowska-Chodak, E. (2017). Efektywność edukacji leśnej społeczeństwa. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 19 (1[50]), 51-65.
 
36.
Richling, A., Solon, J., Macias, A., Balon, J., Borzyszkowski, J., Kistowski, M. (red.) (2021). Regionalna geografia fizyczna Polski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 
37.
Rowe, B.R., Canosa, A., Drouffe, J.M., Mitchell, J.B.A. (2021). Simple quantitative assessment of the outdoor versus indoor airborne transmission of viruses and COVID-19. Environmental research, 198, 111189. https://doi.org/10.1016/j.envr....
 
38.
Sikorska, K. (2006). Źródła finansowania edukacji leśnej. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 8 (3[13]), 43–49.
 
39.
Strategia (2013). STRATEGIA Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014–2030, Warszawa.
 
40.
Teaton, B. (2020). Outdoor education message [video]. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?....
 
41.
Tuszyńska, L., Klimski, M. (2019). Człowiek – kształcenie – przyroda w edukacji leśnej. Forum Pedagogiczne, 9(2/2), 115-127. https://doi.org/10.21697/fp.20....
 
42.
Ustawa o ochronie przyrody (2004). Dziennik Ustaw, 2004 nr 92 poz. 880.
 
43.
Ustawa Prawo ochrony środowiska (2001). Dziennik Ustaw, nr 62, poz. 627.
 
44.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (2022). Dziennik Ustaw, poz. 672.
 
45.
Volenec, Z. M., Abraham, J. O., Becker, A. D., Dobson, A. P. (2021). Public parks and the pandemic: How park usage has been affected by COVID-19 policies. PloS one, 16(5), e0251799. https://doi.org/10.1371/journa....
 
46.
Wajchman-Świtalska, S., Grabowska-Chenczke, O., Woźniak, M., Bałaj, B. (2022). Psychosocial Determinants of Recreational Activity within Urban Green Spaces during the COVID-19 Pandemic in Poland. Forests, 13(10), 1569. https://doi.org/10.3390/f13101....
 
47.
Wartecka-Ważyńska, A., Sikora, J., Uglis, J., Jęczmyk, A. (2020). Ekonomiczne aspekty turystyki edukacyjnej w Lasach Państwowych w Polsce. W: M. Jalinik, S. Bakiera (red.), Obszary przyrodniczo cenne w rozwoju turystyki (s. 95-113). Oficyna wydawnicza politechniki białostockiej. https://doi.org/10.24427/978-8....
 
48.
Weinbrenner, H., Breithut, J., Hebermehl, W., Kaufmann, A., Klinger, T., Palm, T., Wirth, K. (2021). “The forest has become our new living room” – the critical importance of urban forests during the COVID-19 pandemic. Frontiers in forests and global change, 4, 672909. https://doi.org/10.3389/ffgc.2....
 
49.
Wieczorkowska, G. (2004). Zalety i wady edukacji internetowej. Model dydaktyczny: COME. „E-learning na Uniwersytecie Warszawskim”, dodatek do pisma „Uniwersytet Warszawski”, październik.
 
50.
Wierzbicka, A., Czołnik, B. (2022). Podstawy formalne, organizacja i przebieg edukacji leśnej społeczeństwa prowadzonej przez Lasy Państwowe. Forum Pedagogiczne, 12(2), 61–74. https://doi.org/10.21697/fp.20....
 
51.
Wierzbicka, A., Ortell, P. (2016). Badanie efektywności nauczania przedmiotu Przyroda na wybranych zajęciach edukacyjnych w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 18(2[47]), 91-98.
 
52.
 
53.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top