ORIGINAL ARTICLE
VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY FUNDS AS SOURCE OF FINANCING ENTERPRISES IN POLAND
 
More details
Hide details
1
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
Submission date: 2020-06-16
 
 
Final revision date: 2020-07-27
 
 
Publication date: 2020-09-29
 
 
Corresponding author
Teresa Janicka-Michalak   

Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(3):307-327
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The main issue of the work is to present the essence of venture capital, i.e. Venture Capital funds and Private Equity funds. The aim of the article is to indicate the size of the share and the role of funds in financing enterprises located in Poland. The time horizon of the presented data covers the years 2012-2019. Materials and methods: The material for analysis is available statistical data, reports of commercial companies and other entities researching the size of the Venture Capital and Private Equity sector in Poland. For the purposes of the study, the literature on the subject was used as well as the data of: Narodowy Centrum Badań i Rozwoju, KPMG Sp. z o.o., the State Development Fund, the Startup Poland Foundation and the European Association of Venture Capital and Private Equity Investors. The method of analysis and criticism of the literature and the method of examining documents were used. Results: The research carried out in Poland makes it possible to assess the size of the implemented venture capital investments, i.e. VC and PE funds, over the years 2012-2019. The presented data indicate that the share of funds in financing Polish enterprises has a variable tendency. The percentage share of VC and PE investors in Europe in 2017-2018 is also variable. Conclusions: The Polish economic market is an attractive investment area in terms of cash allocation needs by venture capital funds. Increasing awareness of enterprise managers about the benefits of using these capitals to subsidize the activities of entrepreneurs allows them to discount VC and PE funds in innovative startups and in other processes, the implementation of which takes place in further phases of the company's operations. The studies conducted so far cover the entire territory of Poland and are of an overview nature. The VC and PE funds, which are a new financial instrument, allow Polish enterprises to implement innovative projects.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
 
REFERENCES (22)
1.
Duszczyk, M. (2020). Brakuje silnych hubów innowacji. Rzeczpospolita (27.01.2020).
 
2.
European Private Equity Activity (2018). Statistics on Fundraising, Investments & Divestments Invest Europe. Pobrane z: www.investeurope.eu (10.03.2020).
 
3.
European Private Equity Activity (2017). Statistics on Fundraising, Investments & Divestments Invest Europe. Pobrane z: www.investeurope.eu (22.03.2020).
 
4.
Fałat-Kilijańska, I. (2014). Private Equity więcej niż kapitał. Warszawa: CeDeWu.Pl, wydanie I.
 
5.
Golawska-Witkowska, A., Rzeczycka, A., Mazurek-Krasodomska, E. (2014). Venture Capital w finansowaniu przedsięwzięć wysokiego ryzyka. Gdańsk: Politechnika Gdańska, Monografia Zakładu Finansów.
 
6.
Jak działają fundusze. Pobrane z: https://psik.org.pl/pl/o-priva... (dostęp 26.03.2019).
 
7.
KPMG. Rynek private equity Polsce 2016. Trendy i szanse rozwoju. Pobrane z: https://home.kpmg/pl/pl/home/i... (dostęp 25.02.2019).
 
8.
Kreczmańska-Gigol, K. (2015). Kapitał obrotowy netto i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa. W: K. Kreczmańska-Gigol (red.) Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota. Pomiar. Zarządzanie. Warszawa: Difin.
 
9.
Kucharczyk, K. (2020). Jest kapitał. Ale gdzie są projekty. Rzeczpospolita, 27.02.2020.
 
10.
Ostaszewski, J., Cicirko, T., Kreczmańska-Gigol, K., Russel, P. (2009). Finanse Spółki Akcyjnej. Warszawa: Difin, Wydanie III rozszerzone.
 
11.
Panfil, M. (2005). Fundusze Private Equity. Wpływ na wartość spółki. Warszawa: Difin.
 
12.
Podedworna-Tarnowska, D. (June 2015). Private Equit / Venture Capital. Publication prepared within the Project Młodzi projektują zarządzanie. Warszawa: Warsaw School of Economics.
 
13.
Przybylska-Kapuścińska, W., Mozalewski, M. (2011). Kapitał wysokiego ryzyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
14.
Słownik polsko-angielski. Pobrane z: https://pl.bab.la/slownik/pols... -equity (dostęp 12.02.2020).
 
15.
Sobańska-Hetman, K., Sieradzan, P. (2013). Inwestycje Private Equity/Venture Capital, 11. Warszawa: Wydawnictwo Key Text, wydanie II.
 
16.
Transakcje VC na polskim rynku w 2019 roku. Pobrane z: https://pfrventures.pl/pl (dostęp 12.02.2020).
 
17.
Wallace, M.J., Flynn, P.J. (1990). Collins Business English Dictionary, Sorger Kolon.
 
18.
Wąsowski, M. (2019). Oto najważniejsze fakty i liczby o polskiej branży VC z raportu fundacji Startup Poland. Pobrane z: https://businessinsider.com.pl... (dostęp 21.02.2020).
 
19.
Węcławski, J. (1997). Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
20.
Wrzesiński, M. (2006). Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 
21.
Zasępa, P. (2013). Zarządzanie ryzykiem portfela przez fundusze venture capital oraz private equity, 13. Warszawa: CeDeWu.Pl, wydanie I.
 
22.
Zimny, A. (2013). Decyzje na rynkach Venture Capital/ Private Equity. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top