ORIGINAL ARTICLE
HORSE RIDING AS A RECREATION’S FORM IN THE PODKARPACKIE VOIVODESHIP
 
 
More details
Hide details
1
University of Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Corresponding author
Karol Sołek   

mgr Karol Sołek, University of Rzeszów, Department of Economics, Rejtana Av.16c, 35-959 Rzeszów, Poland; phone: +48 665-975-847
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(1):55-62
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of the research was an attempt to define the interest in horseriding recreation within the territory of Sub-Carpathian voivodeship. Materials and methods: The analysis was conducted with the use of survey questionnaire which included 21 closed and semi-open questions of single and multiple choice. Research was conducted in 2014. Answers were obtained from 120 respondents which allowed to divide the obtained material depending on gender, age and place of residence. Results: Conducted research indicated that persons with higher education availed of horse-riding at least once a week, defining at the same time their skills as good and very good. The fact that this activity was realized mostly under the supervision of instruction, despite the declared level of training is beneficial. This allows to maintain high standards of safety and also work places. Conclusions: Despite borne significant costs related to practising horse-riding (at least 500 PLN/month) vast majority of the respondents did not have their own horse, declaring at the same time a will to purchase one in the future.
 
REFERENCES (20)
1.
British Horse Industry Confederation. www.bhic.co.uk (dostęp: 15.01.2015).
 
2.
Cejvanovic F., Duric A., Vujic T. (2009), The competitiveness of tourism and rural tourism offer in Bosnia and Herzegovina through applicattion f the marketing approach. 113th EAAE Seminar, Belgrad, Serbia, 9–11 December.
 
3.
Chmiel K. (2008), Turystyka konna szansą promocji Ściany Wschodniej, W: M. Jalinik (red.), Innowacje w rozwoju turystyki. Politechnika Białostocka, Białystok, s. 87–93.
 
4.
Chodkiewicz K., Drabek E. (2009), Organizacja szlaków konnych i animacja rekreacji jeździeckiej jako elementy promocji Lasów Państwowych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, nr 11 (4), s. 291–298.
 
5.
Grzybowski M. (2005), Szanse i perspektywy rozwoju turystyki jeździeckiej w Polsce. Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie, nr 3, s. 61–63.
 
6.
Harden R. (1996), A proposal for research into recreational horse riding in service reserves and wilderness areas. Niepublikowany raport NSW NPWS, Hurtsville.
 
7.
Hill T., Westbrook R. (1997), SWOT analysis: It’s time for a product recall. Long Range Planning, 30 (1), p. 46–52.
 
8.
Jezierski T., Jaworski Z., Górecka A., (2006), Zachowanie się koni i jego wpływu na użytkowanie sportowe i rekreacyjne. Przegląd Hodowlany, nr 9, s. 11–17.
 
9.
Kurek A., Szmytke R. (2003), Turystyka aktywna i specjalistyczna, W: T. Burzyński, M. Łabaj (red.). Turystyka i rekreacja oraz turystyka specjalistyczna. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, s. 121–151.
 
10.
Młynarczyk K. (2002), Agroturystyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 
11.
Legienis H. (1997), Jeździectwo – rozwojowa forma rekreacji i turystyki kwalifikowanej. Rynek Turystyczny, s. 10-16.
 
12.
Lisowska J. (2006), Jazda konna jako atrakcyjna oferta turystyczna, W: A. Dąbrowski, A. Rowiński (red.), Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007–2013. Założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki. AWF, Warszawa, s. 156–160.
 
13.
O’Brien P., Wren L. (2003), Horse Management Plan for the Alpine Area of Kosciuszko National Park. NSW National Parks and Wildlife Service, Jindabyne.
 
14.
Sammel A. (2010), Zwierzęta jako składnik produktu turystycznego w województwie zachodniopomorskim. Acta Sci. Pol., Zootechnica, nr 9(4), s. 215–224.
 
15.
Wandachowicz P. (2010), Turystyka w siodle – infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, nr 24(1), s. 225–232.
 
16.
Wolińska K., Łuczyńska M., Jaworski Z. (2012), Analiza Zaburzeń behawioralnych u koni rekreacyjnych w wybranych ośrodkach jeździeckich województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Roczniki Naukowe PTZ, nr 8 (1), s. 73–81.
 
17.
www.bdpn.pl, zakładka „Turystyka konna” (dostęp: 10.08.2014).
 
18.
beskidzielony.pl (dostęp: 11.08.2014).
 
19.
http://www.lasy.com.pl (dostęp: 15.08.2014).
 
20.
www.wsiodle.lodzkie.pl (dostęp: 03.09.2014).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top