ORIGINAL ARTICLE
THE CONCEPT OF E-TOURISM IN THE SMART CITY ASSUMPTION AS AN OPPORTUNITY FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN WAŁBRZYCH
 
More details
Hide details
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 
 
Corresponding author
Beata Detyna   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(3):107-118
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The main objective of the article is to recommend some solutions in the area of e-tourism which could be introduced by the local government in Wałbrzych as part of activities initiated in 2017 for the development of the Smart City concept. Materials and methods: The implementation of the objective required a detailed analysis and evaluation of the “Strategy for Sustainable Development of Wałbrzych City until 2020”as well as the key task areas of the Smart City Program Council set up in the city, including Task Teams implementing projects of smart urban solutions. In the course of the research, a literature review was also conducted to explore the ways of defining the concept of e-tourism. Results: As a result of the literature research, the authors emphasized different aspects (dimensions) of e-tourism and described the e-tourism model for tourist consumption. The analysis of the strategic municipal documents showed that they did not contain any direct references and plans regarding the development of activities in the area of e-tourism. The current study offers recommendations for the growth of e-tourism in Wałbrzych. Conclusions: In the context of the realisation of “Smart City for the city of Wałbrzych” program, the concept of e-tourism, according to the authors, is an opportunity for the development of tourism in the city and in the region. The catalogue of possible solutions is open and their implementation requires taking into account the needs of different groups of stakeholders, including people with disabilities and the elderly.
 
REFERENCES (26)
1.
Alejziak, W. (2000). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: Wyd. ALBIS.
 
2.
Buhalis, D. (2003). ETourism: Information Technology for Strategic Tourism Management, Harlow, England. Toronto: Prentice Hall Financial Times.
 
3.
Buhalis, D., Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet. The state of eTourism research. Tourism Management, 29(4), 609-623. https://doi.org/10.1016/j.tour....
 
4.
Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań: Rebis.
 
5.
Czetwertyński, S. (2017). Paradoks cenowy produktów wirtualnych. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 
6.
Detyna, B., Mroczek-Czetwertyńska, A. (2017). Koncepcja Smart City dla miasta Wałbrzycha – perspektywy rozwoju. Wałbrzych: Wyd. Fundacja Museion.
 
7.
Gontar, B., Papińska-Kacperek, J. (2012). E-turystyka jako element koncepcji budowania inteligentnego miasta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia Informatica, 29, 19-30.
 
8.
Griffinger, R., Haindl, G. (2009). Smart Cities ranking: an effective instrument for the positioning of cities? Barcelona: Centre de Politica de Soli Valoracions.
 
9.
Pawlicz, A (2012). E-turystyka. Warszawa: PWN.
 
10.
Roślicka, B. (2016). Wpływ nagłośnienia poszukiwań „złotego pociągu“ na ruch turystyczny w Wałbrzychu i okolicach. W: R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Człowiek w turystyce. Role, potrzeby, zachowania, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 7 (s. 264-265). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
11.
Gotlib, D., Olszewski, R. (red.)(2016). Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, Warszawa: Wyd. PWN.
 
12.
Turystyka w województwie dolnośląskim w 2016r. (2017). Wrocław: Urząd Statystyczny we Wrocławiu.
 
13.
Uchwała Nr XXIX/236/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.
 
14.
Feliksiak M. (2017), Korzystanie z telefonów komórkowych, Komunikat z badań CBOS, http://cbos.pl/SPISKOM. POL/2017/K_099_17.PDF.
 
21.
Internet World Stat - Internet growth statistics https://www.internetworldstats...
 
22.
Internet World Stat - Internet usage statistics https://www.internetworldstats....
 
23.
Internet World Stat - Internet Usage in the European Union https://www.internetworldstats....
 
24.
Kapłon A., Rekordowy rok zamku Książ, http://www.tvp.info/29506480/r... -tajemnice.
 
25.
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku, http://bip.um.walbrzych.pl/att....
 
26.
Zarządzenie nr 387/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej ,,Smart City” przy Prezydencie Miasta Wałbrzycha oraz Zespołów Zadaniowych wdrażających projekty inteligentnych rozwiązań miejskich, http://bip.um.walbrzych.pl/ord... .
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top