ORIGINAL ARTICLE
“SLOW CITY” AS A LOCAL DEVELOPMENT MODEL
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
 
Corresponding author
Ewa Zadęcka   

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(3):84-106
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The goal of the article is to characterize the “slow city” model, its assumptions, conditions and effects of its implementation in Polish conditions. It also aims to present intelligent solutions in using own resources of small cities. Materials and methods: The article was based on the study and synthesis of Polish and foreign literature and a review of strategic documents of Polish cities belonging to Cittaslow. Results: The article fills the existing gap in the area of contemporary strategies for the development of small towns. It describes the “slow city” model, on the basis of which small cities belonging to the Cittaslow city network are developing. Intelligent solutions in the use of endogenous own resources of small cities are also presented. Conclusions: The analysis carried out made it possible to state that the “slow city” model is useful in the development of small towns. It guarantees optimal and intelligent use of endogenous resources of a small town. However, the review of the strategic documents of the cities of “slow city” shows that these cities affect, like most small cities, negative socio-economic phenomena.
 
REFERENCES (80)
1.
Adamowicz, A. (ed.) (2003). Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty instytucjonalne. Warszawa: SGGW.
 
2.
Allwinkle, S., Cruickshank, P. (2011). Creating Smart-er Cities – An Overview. Journal of Urban Technology, 18(2), 1-16. https://doi.org/10.1080/106307....
 
3.
Augustyn, A. (2011). Idea Cittaslow jako koncepcja zrównoważonego rozwoju małych miast. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 25, 745-757.
 
4.
Bagdziński, S.L. (1994). Lokalna polityka gospodarcza (w okresie transformacji systemowej). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
5.
Banachowicz, B., Danielewicz, J. (2006). Współrządzenie jako czynnik zrównoważonego rozwoju miast-przykład Łodzi. W: J. Słodczyk, D. Rajchel (ed.), Polityka zrównoważonego rozwoju oraz instrumenty zarządzania miastem (p. 59-76). Opole: Uniwersytet Opolski.
 
6.
Bańko, M. (1961). Inny słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
 
7.
Blakley, E.J. (2002). Planning of local economic development. Theory and the practice, 3th edition. Thousand Oaks Thousand Oaks: Sage Publ.
 
8.
Bogda, A., Kabała, C., Karczewska, A., Szopka, K. (2010). Zasoby naturalne i zrównoważony rozwój. Wrocław: Wyd. UP we Wrocławiu.
 
9.
Brol, R. (ed.) (1998). Zarządzanie rozwojem lokalnym. Studium przypadku. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 
10.
Brol, R. (2006). Czynniki rozwoju regionalnego. W: D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego (p. 16-22). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 
11.
Brol, R. (1998). Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego. W: M. Obrębalski (red.), Gospodarka lokalne w teorii i praktyce (s. 11-15). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 
12.
Dolata, S. (1998). Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
13.
Farelnik, E., Stanowicka, A. (2016). Smart city, slow city and smart slow city as development models of modern cities. Olsztyn Economic Journal, 11(4), 259-370.
 
14.
Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class: and How it’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books.
 
15.
Florida, R. (2005). Cities and the Creative Class. New York: Harper Business. https://doi.org/10.4324/978020....
 
16.
Giffinger et al. (2007). Smart Cities – Ranking of Ranking of European Medium – Sized Cities, Research Raport, Vienna University of Technology. Pobrane z: http://www.smart-cities.eu/dow....
 
17.
Gorzelak, G. (1989). Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy. Rozwój regionalny. Rozwój lokalny, samorząd terytorialny. Warszawa: Wydawnictwo IGP UW.
 
18.
Gralak, A. (2006). Rozwój regionalny - zagadnienia ogólne. Warszawa: SGGW.
 
19.
Jewtuchowicz, A. (1995). Strategie rozwoju dużych miast i ich wpływ na proces transformacji gospodarczej. W: R. Domański (ed.), Strategie rozwoju wielkich miast (p. 83-102). Warszawa: PAN KPZK.
 
20.
Knox, P. (2005). Creating ordinary places: Slow cities in a fast Word. Journal of Urban Design, 10(1), 1-11. https://doi.org/10.1080/135748....
 
21.
Korenik, S. (1999). Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 
22.
Kosiedowski, W. (2008). Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. W: Z. Strzelecki (ed.), Gospodarka regionalna i lokalna (p. 221-242). Warszawa: PWN.
 
23.
Kożuch, A. (2011). Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego. W: A. Kożuch, A. Naworól (ed.), Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach (p. 41-56). Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
24.
National Strategy for Regional Development 2010-2020. Downloaded from: https://www.mr.gov.pl/strony/z...- rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/.
 
25.
Kuchmacz, B. (2016). Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju lokalnego. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 
26.
List of cities belonging to Cittaslow - as of July 2018. Downloaded from: http://www.cittaslow.org/sites... page/files/246/cittaslow_list_july_2018.pdf.
 
27.
Markowski, T. (2008). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Z. Strzelecki (ed.), Gospodarka regionalna i lokalna (p. 13-28). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
28.
Markowski, T. (2004). Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów wobec akcesji do UE. W: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu-teoria i praktyka (p. 201-2014). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
29.
Mazur-Belzyt, K. (2014). Współczesne podstawy rozwoju małych miast na przykładzie sieci miast Cittaslow. Problemy rozwoju miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, XI(III), 39-45.
 
30.
Mierzejewska, L. (2009). Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 
31.
The international statute of the Cittaslow Towns of June 21, 2014. Downloaded from: http://cittaslowpolska.pl/imag....
 
32.
Myna, A. (1998). Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja. Samorząd Terytorialny, 11, 30-48.
 
33.
Nowińska, E. (2000). Strategiczne planowanie rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych. W: B. Gruchman, F. Walk, E. Nowińska (ed.), Strategie rozwoju lokalnego na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego (p. 71). Poznań: Wyd. Akademii Ekonomicznej.
 
34.
Pająk, K. (2011). Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
35.
Parysek, J. J. (1995). Wybrane problemy teoretyczno-metodologiczne gospodarki przestrzennej, wynikające z Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r.. W: J. J. Parysek (ed.), Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej (p. 33-36). Warszawa: PWN.
 
36.
Parysek, J. J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
37.
Radstrom S. (2011). A place-sustaining framework for local urban identity: An introduction and history of Cittaslow. Italian Journal of Planning Practice , 1, 91-113.
 
38.
Sekuła, A. (2005). Bariery rozwoju lokalnego. W: B. Filipiak, A. Szewczuk, Z. Zychowicz (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie (p. 587-600). Zeszyty naukowe (no 401). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 
39.
Semmens, J., Freeman, C. (2012). The Value of Cittaslow as an Approach to Local Sustainable Development: A New Zealand Perspective. International Planning Studies ,17(4), 353-375. https://doi.org/10.1080/135634....
 
40.
Servon, L. J., Pink, S. (2015). Cittaslow: going glocal in Spain, Journal of Urban Affairs, 37(3), 327–340. https://doi.org/10.1111/juaf.1....
 
41.
Sienkiewicz, M. W. (2016). Strategia rozwoju lokalnego jako podstawa koncepcji promocji gminy. W: K. Muszyńska (ed.), Marketing jednostek terytorialnych. Przykłady z Polski (s. 197-213). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
42.
Smart Cities Report – Ranking of European Medium – Sized Cities. Pobrane z: http://www.smart-cities.eu/dow....
 
43.
Development strategy for the Barczewo Commune for the years 2015-2022. Downloaded from: http://barczewo.bip.net.pl/?a=....
 
44.
Bartoszyce Commune Development Strategy for 2015-2022. Downloaded from: http://bip.gmina-bartoszyce.pl....
 
45.
Strategy for the development of the Biskupiec commune for the years 2014-2020. Downloaded from: http://www.gminabiskupiec.pl/a....
 
46.
Program for the development of the commune and the town of Bisztynek until 2025. Downloaded from: http://www.bisztynek.pl/asp/pl....
 
47.
Strategy for the development of Commune and City Działdowo for the years 2015-2025. Downloaded from: http://bip.dzialdowo.eu/artyku....
 
48.
Development strategy for the Dobre Miasto Commune up to 2020. Downloaded from: http://bip.dobremiasto.com.pl/....
 
49.
Development strategy for the Głubczyce Commune in 2001. Downloaded from:.
 
50.
Strategy for social and economic development of the Gołdap commune up to 2025. Downloaded from: http://bip.goldap.pl/files/fck....
 
51.
Development strategy of the Górowo Iławieckie commune for the years 2014-2021. Downloaded from: http://gorowoil-ug.bip-wm.pl/p....
 
52.
Development strategy of the Jeziorany Commune for the years 2014-2024. Downloaded from: https://jeziorany.com.pl/filea....
 
53.
Kalety City Development Strategy until 2025. Downloaded from: http://bip.kalety.pl/upload/Za....
 
54.
Strategy for socio-economic development of the Lidzbark Commune for 2015-2020. Downloaded from: http://bip.umig.lidzbark.pl/ar....
 
55.
Development strategy for the Lidzbark Warmiński commune for the years 2015-2025. Downloaded from:.
 
56.
Development strategy for the Lubawa Commune for the years 2016-2025. Downloaded from: http://bip.gminalubawa.pl/76/9....
 
57.
Development strategy for the Murowana Goślina commune for the years 2013-2020. Downloaded from: http://bip.murowanagoslina.pl/....
 
58.
Strategy for the development of the Nidzica commune for the years 2014-2022. Downloaded from: https://bip.nidzica.pl/180/240....
 
59.
Development strategy for the Nowe Miasto Lubawskie commune for the years 2016-2025. Downloaded from: http://www.bip.gminanml.pl/76/....
 
60.
Development strategy for the Nowy Dwór Gdański commune for the years 2014-2020. Downloaded from: http://www.bip.miastonowydwor.....
 
61.
Strategy for the development of the City and Commune of Olsztynek for the years 2014-2020. Downloaded from: http://bip.olsztynek.pl/compon....
 
62.
Strategy for the development of the City and Commune of Orneta for 2016-2023. Downloaded from: https://www.orneta.pl/plik,62,....
 
63.
Strategy for social and economic development of the city and commune of Pasym for the years 2016-2020. Downloaded from: http://webcache.googleusercont....
 
64.
Strategy for the development of the Prudnik commune for the years 2010-2020. Downloaded from: https://bip.prudnik.pl/3251/wy....
 
65.
Development strategy for the Rejowiec Fabryczny commune for the years 2007-2020. Downloaded from: https://ugrejowiecfabryczny.bi....
 
66.
Development strategy for the Reszel Commune until 2020. Downloaded from: http://bip.warmia.mazury.pl/re....
 
67.
Strategy for the development of the Rzgów commune for the years 2014-2020 http://www.gminarzgow.pl/new/d....
 
68.
Strategy for the development of the Ryn Town and Commune for the years 2010-2020. Downloaded from: http://www.bip.miastoryn.pl/sy....
 
69.
Website of the Polish National Network of Cittaslow Cities. Downloaded from: http://cittaslowpolska.pl/inde....
 
70.
Szewczuk, A. (2011). Rozwój lokalny i regionalny – główne determinanty. W: A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło (red.), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka (p. 13-88). Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
 
71.
Sztando, A. (1998). Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin.mSamorząd Terytorialny , 11, 12-29.
 
72.
Trojanek, M. (1994). Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć innowacyjnych. Poznań: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, series II, no 137. Praca Habilitacyjna.
 
73.
The Act of December 6, 2006 on the principles of conducting development policy , Dz.U. 2006 No. 227 item 1658. Downloaded from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap...., 3.05.2018r.
 
74.
The Act of 8 March 1990 on municipal self-government (Article 18 paragraph 2 item 6a), Journal of Laws no. 2016 item 446 .Downloaded from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap...., 3.05.2018r.
 
75.
The Act of 5 June 1998 on poviat self-government (Article 12, item 9a), Dz.U. from 2015 item 1445 . Downloaded from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap...., 3.05.2018r.
 
76.
Warczak, M. (2015). Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy, Współczesna Gospodarka, (no 4/2015), 111-122.
 
77.
Winiarski, B., Patrzałek, L. (1994), Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego. Warszawa: Wydawnictwo Samorządowe FRDL.
 
78.
Wojtasiewicz, L. (1996). Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej Polski. W: M. Obrębalski(ed.), Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce (p. 13-22). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 
79.
Area and number of inhabitants of Cittaslow cities/communes . Downloaded from: www.stat.gov.pl.
 
80.
Area and number of inhabitants of Cittaslow cities/communes . Downloaded from: www.polskawliczbach.pl.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top