ORIGINAL ARTICLE
CULTURAL CONTEXT OF THE FUNCTIONING OF SCHOOL LIFE SUBJECTS. CHILD AND SCHOOL CULTURE IN CULTURAL DIVERSITY
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach University Of Natural Sciences And Humanities in Siedlce
 
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2010;4(2):59-72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Today's school participates in the process of globalization, which resulted in, among other things, uniformity of styles, life migration, the need for intercultural dialogue. The school is now a social mini structure, in which the integration of representatives of different cultures takes place. Building the “me – foreigner” relationship at the level of education in relation to the child, allows to suppose that the knowledge devoid of stereotypes, an attitude of tolerance towards “ the foreigner” will become the ground of a well functioning society that understands cultural diversity as a natural social phenomenon. The school, therefore, is responsible for developing educational strategies that will allow for the adoption of multiculturalism and making the conditions for intercultural learning. This is possible with shaping a specific school culture understood as a process which creates the system of values, expectations, language codes and customs typical of a school. School culture in cultural diversity of its subjects has a chance for a special kind of creation, as a result of the inclusion in the system of its functioning and internal regulation the elements of foreign cultures. They enrich the school with a new symbolism, ritualism and build the identity of its subjects, their cultural competence, which in result creates a new quality, style and patterns of work.
 
REFERENCES (15)
1.
Chromiec, E. (2004), Dziecko wobec obcości kulturowej. Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk, s.32.
 
2.
Dobrowolska, B. (2008), Kompetencje nauczyciela a postawy twórcze uczniów. Studium badawcze, Elpil, Siedlce, s.136.
 
3.
Fuchs, M. Kulturelle Bildung. Grundlagen-Praxis-Politik, Munchen: Kopaed 2008.
 
4.
Fuchs, M. Kulturelle Bildung.Theorie und Praxis. Munchen: Kopaed 2008 b.
 
5.
Fuchs, M. Kultur macht Sinn. Wiesbaden: VS 2008c.
 
6.
Halik, T. (2006), Migrancka społeczność Wietnamczyków w Polsce w świetle polityki państwa i ocen społecznych. Wyd. Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań s.130.
 
7.
Hildebrandt, A. (2001), Zmiana kultury szkoły. W: E. Potulicka (red.), Szkice z teorii i praktyki oświatowej, Wyd. UAM, Poznań, s.106-107.
 
8.
Jarmuż, M. (2008), Edukacja międzykulturowa w szkołach z dużą liczbą uczniów wietnamskich i chińskich-opis projektu prowadzonego w gminie Lesznowola. W: M. Kulesza, M. Smagowicz (red.), Wietnamczycy w Polsce. Perspektywy adaptacji-społeczno-zawodowej. IPSiR UW, Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, Warszawa.
 
9.
Kwadrans, Ł. (2008), Edukacja Romów. Studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji, Wyd. Fundacji Integracji Społecznej „Prom”, Wrocław-Wałbrzych.
 
10.
Nowicka, E. (2005), Szansa czy zagrożenie uczeń cudzoziemiec w polskiej szkole. W: J.Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki (red.). Region tożsamość edukacja, Trans Humana, Białystok, s. 70.
 
11.
Nowicka-Rusek, E. (2008), Adaptacja, asymilacja i izolacja Wietnamczyków w Polsce. W: M. Kulesza, M. Smagowicz (red.), Wietnamczycy w Polsce. Perspektywy adaptacji-społeczno-zawodowej. IPSiR UW, Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, Warszawa.
 
12.
Polak, K. (2007), Kultura szkoły. Od relacji społecznych do języka uczniowskiego, Wyd. UJ, Kraków, s.18.
 
13.
Skarżyńska, K. (1981), Spostrzeganie ludzi, PWN, Warszawa, s.248.
 
14.
Wiśniewska, J. Andrys, W. (2007), Dzieci romskie w Szkole Podstawowej nr 7 w Świeciu. W: P. Borek (red.), Romowie w Polsce i Europie. Historia, prawo, kultura, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, s.275,284.
 
15.
Wygotski, L. S. (1971), Wybrane pisma psychologiczne, PWN, Warszawa, s.49.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top