REVIEW ARTICLE
POSSIBILITY OF INDUSTRIAL HEMP CULTIVATION IN AREAS OF HIGH NATURE VALUE
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-04
 
 
Corresponding author
Bogumiła Zadrożniak   

dr inż. Bogumiła Zadrożniak, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska; tel.: +48 83 344 99 05
 
 
Economic and Regional Studies 2017;10(1):114-127
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of this work is to present the possibilities of cultivating varieties of industrial hemp which are registered in Poland in areas of high nature value. Materials and methods: This work is a type of overview; it describes characteristic features of areas of high nature value. It also presents specific biological properties, cultivation and agrotechnical requirements, as well as the versatility of industrial hemp usage. Results: This study demonstrated considerable importance of industrial hemp in developing areas of high nature value, in accordance with the idea of sustainable development. Conclusions: Due to the specific biological properties of industrial hemp, its low cultivation and agrotechnical requirements and lack of the need to use pesticides, industrial hemp can be successfully grown in areas of high nature value.
 
REFERENCES (24)
1.
Allin S. (2012), Building with hemp. Seed Press, Ireland.
 
2.
Andersen E., Baldock D., Bennett H. (2003), Developing a high nature value indicator. Report for the European Environment Agency, Copenhagen. eea.eionet.europa.eu (data dostępu: 17.02.2013).
 
3.
Bevan R., Woolley T. (2010), HempLime Construction: A Guide to Building with Hemp Lime Composites. BRE Press, Bracknell.
 
4.
Bocsa I., Karus M. (1997), Der Hanfanbau. C.F. Muller, Heidelberg.
 
5.
Cieszewska A. (2008), Zachowanie terenów cennych przyrodniczo w kształtowaniu struktury krajobrazu na poziomie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXI, s. 239-250.
 
6.
Dempsey J.M. (19750, Fiber crops. Hemp. University of Florida, Gainesville.
 
7.
Grabowska L., Heller K. (2009), Materiały szkoleniowe nt. „Uprawa lnu i konopi w ekologicznych gospodarstwach agroturystycznych”. Wyd. Sulin, Białystok.
 
8.
Grabowska L., Koziara W. (2001), Wpływ temperatury i opadów na plonowanie konopi włóknistych odm. Białobrzeskie. Natural Fibres Vol. XXXXV, Poznań.
 
9.
Hajduk S. (2011), Obszary prawnej ochrony przyrody a prace planistyczne w gminach województwa podlaskiego, W: Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych. Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Wyd. WSE, Białystok, T. I, s. 32-50.
 
10.
Idole E., Bines T. (2004), Planowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo – przewodnik dla praktyków i ich szefów. Wyd. Polski Klub Przyrodników, Świebodzin.
 
11.
Jalinik M. (2002), Zarządzanie gospodarstwem ekoagroturystycznym na obszarach przyrodniczo cennych. Zesz. Nauk. Politechniki Białostockiej, Ekonomia i Zarządzanie, nr 14, s. 87-88.
 
12.
Jaranowska B. (1962), Konopie jednopienne. Wyd. PWRiL, Warszawa.
 
13.
Kistowski M. (2007), Kolizje i konflikty środowiskowe w planowaniu przestrzennym na obszarach cennych przyrodniczo. Czasopismo Techniczne, z. 7 – A, s. 249-255.
 
14.
Lipińska I. (2013), Rozwój obszarów przyrodniczo cennych – aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XV, Z. 1, s. 121-126.
 
15.
Łuszczyk M. (2011), Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przyrodniczo cennych, W: T. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych. Wyd. WSE, Białystok, T.I, s. 260-276.
 
16.
Piontek F. (2002), Sektorowość i integralność kapitału ludzkiego i przyrodniczego w procesie globalizacji, W: F. Piontek (red.), Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju. Wyd. ATH w Bielsku Białej, s. 155-169.
 
17.
Poskrobko T. (2011), Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, W: T. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych. Wyd. WSE, Białystok, s. 1-328.
 
18.
Steiner F. (1999), The living landscape. An Ecological Approach to Landscape Planning. McGraw Hill.
 
19.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 75 poz. 468).
 
20.
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627).
 
21.
Wolski P. (2002), Przyrodnicze podstawy kształtowania krajobrazu. Wyd. SGGW, Warszawa.
 
22.
Zielińska A. (2013), Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego. Wyd. UE, Wrocław.
 
23.
www.arimr.gov.pl.
 
24.
www.coboru.pl.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top