ORIGINAL ARTICLE
EMPLOYING CULTURAL HERITAGE TO CREATE REGIONAL IMAGE
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Economic and Regional Studies 2013;6(2):47-55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Local governments recognize the need to create the desired image of their region and, hence, their search for lasting factors distinguishing the regional identity. Cultural heritage has been identified as such in surveys conducted in the Polish towns. This article evaluates the potential of using cultural identity in creating the region’s image. The regional culinary heritage, a component of cultural heritage, is a specific attribute which establishes the basis required for a desired regional image. Regional governments should include culinary heritage promotion in their development strategy and undertake appropriate measures in this regard. The study presents results of a pilot survey conducted in 16 voivodships in Poland.
 
REFERENCES (7)
1.
Buzowska B. (2010), Marketingowa orientacja w praktyce jednostki samorządu terytorialnego – dziedzictwo kulturowe wartością marketingową wizerunku powiatu tarnowskiego, Samorząd Terytorialny nr 3;.
 
2.
Kościelecki P. (2007), Kultura w regionach – analiza dokumentów strategicznych polskich województw oraz piśmiennictwa przedmiotu, Studia regionalne i Lokalne nr 3(29);.
 
3.
Kowalik I., Sikora T. (2007), Marketing produktów regionalnych, Marketing i Rynek nr 9;.
 
4.
Kupracz M. (2007), Z problematyki żywności tradycyjnej, Studia Regionalne i Lokalne nr 4(30);.
 
5.
Murzyn- Kupisz M. (2010), Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego, Studia regionalne i Lokalne nr 3(41);.
 
6.
Stanowicka – Traczyk A. (2008), Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich. Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz;.
 
7.
Szromnik A. (2007), Marketing terytorialny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top