ORIGINAL ARTICLE
PROFESSIONAL EXPECTATIONS OF THE STUDENTS OF ECONOMICS AT POPE JOHN PAUL II STATE SCHOOL OF HIGHER EDUCATION IN BIAŁA PODLASKA
 
More details
Hide details
1
Zakład Finansów i Rachunkowości, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Submission date: 2021-07-28
 
 
Final revision date: 2021-12-12
 
 
Acceptance date: 2021-12-13
 
 
Online publication date: 2021-12-31
 
 
Publication date: 2021-12-31
 
 
Corresponding author
Marek Kuźmicki   

Zakład Finansów i Rachunkowości, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2021;14(4):475-484
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of this paper is to identify the professional expectations of the students of Economics at the Pope John Paull II State School of Higher Education in Biała Podlaska. The paper also presents the respondents’ opinions on particularly desirable values of potential employers. Materials and methods: The research was carried out using the CAWI method in January 2021. It involved 108 students of Economics pursuing Bachelor’s and Master’s degrees. Results: The values that most respondents expect from their future employers cover attractive remuneration, the stability of employment, a promotion prospect and friendly workplace atmosphere. The least significant values include work in a big city, work in a convenient location and an opportunity to work in an international environment. The students of older years would find it easier to cope with work at a high pace and under the pressure of time. The need to perform imitative work and focus only on the narrow scope of work duties would not be a serious problem for the participants of the study. Conclusions: The students of Economics at the Pope John Paull II State School of Higher Education in Biała Podlaska will engage in their work and perform it to the best of their abilities if they are adequately remunerated and given a possibility of further professional development, and when working conditions and atmosphere are good and comfortable.
 
REFERENCES (11)
1.
Barford, I. N., Hester, P. T. (2011) Analyzing Generation Y Workforce Motivation, Defense AT&L: Special Edition, March - April.
 
2.
Gajda, J. (2017). Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Z wobec pracy zawodowej i pracodawcy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 49, 158-171.
 
3.
Jędrzejczyk, W. (2013). Intuicja jako kompetencja menedżerska. TNOiK “Dom Organizatora“, Toruń.
 
4.
Marcinkowska, E. (2015). Rynek outsourcingu usług biznesowych w Polsce – stan i perspektywy rozwoju. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 244, 130-140.
 
5.
Michna, M. (2016). Zasoby ludzkie jako kluczowy czynnik sukcesów w przedsiębiorstwach przyszłości. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 23, vol. 1, 130-136.
 
6.
Plewka, C. (2016). Pracownicy współczesnego rynku pracy o uwarunkowaniach własnego rozwoju zawodowego. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2, 39-50.
 
7.
Rakowska, A. (2014). Różnorodność zasobów ludzkich – stan badań i wyzwania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 349, 351-360.
 
8.
Seemiller, C., Grace M. (2016). Generation Z Goes to College, John Wiley & Sons, San Francisco.
 
9.
Sułkowski, Ł. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 
10.
Szwarc , K. (2012). Oczekiwania studentów UEP wobec przyszłego pracodawcy. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 25(3), 167-184. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
11.
Wołk, Z. (2009). Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa. Wydawnictwo Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top