ORIGINAL ARTICLE
INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS AND VERSUS GENERAL LOCATION OF THE ENTERPRISES
 
More details
Hide details
1
Cracow University of Economics / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Wojciech Strzelczyk   

M.A. Wojciech Strzelczyk, Cracow University of Economics, Rakowicka St. 27, 31-510 Kraków, Poland, phone: +48 12 293-74-20
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(2):5-25
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the study is to analyze regions’ potential investment attractiveness and its influence on the location of enterprises. The analysis was based on a secondary study carried out regionally in 2012 for the year 2010. Spearman's rank correlation coefficient was applied in the study regarding the connection between potential investment attractiveness and enterprises’ location, measured by the number of located entities per 10 thousands residents. Correlated variables confirmed the existence of a positive connection between the variables hypothesis.
 
REFERENCES (16)
1.
Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2012 (2012) Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych, Warszawa.
 
2.
Budner W. (2000), Lokalizacja przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
3.
Fierla I. (1998), Lokalizacja przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Biznesu i Pedagogiki Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiec Świętokrzyski.
 
4.
Fierla I., Kuciński K. (1996), Współczesna ewolucja czynników lokalizacji przemysłu w Polsce [W:] Zmiany uwarunkowań lokalizacji przemysłu w Polsce. Część II, „Monografie i Opracowania”, nr 408, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 7 -74.
 
5.
Godlewska H. (2005), Lokalizacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe”, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, Warszawa, s. 6-50.
 
6.
Godlewska– Majkowska H. (2011), Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów i przedsiębiorczość regionalna – ujęcie kompleksowe [W:] H. Godlewska– Majkowska (red.), Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce, „Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa”, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 25-48.
 
7.
Godlewska– Majkowska H. (2011), Przedsiębiorczość regionalna i atrakcyjność inwestycyjna regionów jako zjawisko ekonomiczno – społeczne. W: H. Godlewska– Majkowska (red.), Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce, „Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa”, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 13- 24.
 
8.
Godlewska- Majkowska H. (2012), Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów 2010 – synteza [W:] www.sgh.waw.pl/instytuty/ip/badnaia (dostępne dnia: 27.08.2013), s. 1-23.
 
9.
Godlewska– Majkowska H., Zarębski P. (2012), Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów jako podstawa korzyści aglomeracji [W:] H. Godlewska – Majkowska (red.) Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, „Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa”, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Warszawa, s 15-50.
 
10.
Kuciński K.. (2001), Lokalizacja jako element kształtowania pozycji rynkowej firmy (na przykładzie fabryki samochodów Opel) [W:] I. Fierla, K. Kuciński (red.), Lokalizacja przedsiębiorstwa a konkurencyjność, „Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej”, t. LXXVI, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 52-64.
 
11.
Kupiec L. (1979), Wstęp do planowania i polityki regionalnej, Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku, Białystok.
 
12.
Kupiec L., Święcicka A. (1999), Czynniki lokalizacji [W:] L. Kupiec (red.), Gospodarka przestrzenna. Lokalizacja w gospodarce przestrzennej, t. III, pod red. L. Kupiec, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 27-43.
 
13.
Poniatowicz M. (1999), Pojęcie i podstawy teoretyczne lokalizacji [W:] L. Kupiec (red.), Gospodarka przestrzenna. Lokalizacja w gospodarce przestrzennej, t. III, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 9-20.
 
14.
Truskolaski T. (1999), Bariery lokalizacji. W: L. Kupiec (red.), Gospodarka przestrzenna. Lokalizacja w gospodarce przestrzennej, t. III, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 39-43.
 
15.
Wieloński A. (2004), Lokalizacja działalności gospodarczej. Teoretyczne podstawy, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Stosunków Regionalnych, Warszawa.
 
16.
www.stat.gov.pl.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top