ORIGINAL ARTICLE
Investment financing from EU funds as a factor of local development on the example of the Włodawa town and the Włodawa commune
 
More details
Hide details
1
Zakład Ekonomii, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
 
Submission date: 2022-09-15
 
 
Final revision date: 2022-10-27
 
 
Acceptance date: 2022-10-27
 
 
Online publication date: 2022-12-29
 
 
Publication date: 2022-12-29
 
 
Corresponding author
Mieczysław Adamowicz   

Zakład Ekonomii, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Biała Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(4):446-477
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
G23
R11
R58
 
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The subject-matter of this paper are local government investments and their role in local development. The aim of the paper is to evaluate the use of EU funds for the implementation of local investments on the example of the Włodawa town and the Włodawa rural commune. Investments are evaluated in the context of development strategies being pursued for these units. Materials and methods: The paper is based on the literature of the subject of research and our own surveys among randomly chosen inhabitants. Results: This paper specifies the role of local government investments in local development and presents an outline of the development of the Włodawa town, the current state of the town and the commune and an outline of the strategy of development of these units. We have analysed investments carried out with the support of EU funds in the years 2007–2014 and 2014–2020. The co-operation between governments of the town and the commune in the pursuit of investments has been evaluated, too. In the opinion of inhabitants, governments of the town and the commune used EU funds quite efficiently in development projects. The important role of these funds in the pursuit of investments regarding the repair and construction of roads, the revitalisation of cultural facilities and recreation, has been confirmed. Conclusions: The need for the further support of investments within the scope of the labour market, social infrastructure and tourism.
 
REFERENCES (21)
1.
Adamowicz, M., Zwolińska-Ligaj M., (2021). Lokalne strategie innowacji jako instrument kreowania innowacyjności i wspierania rozwoju. Monografie i rozprawy nr 11. Biała Podlaska: Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 
2.
Banaszak, B., (2012). Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych. Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer.
 
3.
Brdulak, J., (2005). Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego. Warszawa: Wyd. Szkoła Główna Handlowa.
 
4.
Czempas, J., (1999). Przestrzenne zróżnicowanie skłonności do inwestowania i potencjału inwestycyjnego gmin województwa katowickiego w latach 1992-1998, w: Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych, red. H. Henzel, Akademia Ekonomiczna w Katowicach: Wyd. Naukowe Śląsk.
 
5.
Denczew, S., (2005). Systemowe ujęcie sektorów inżynieryjnych gospodarki komunalnej. Przegląd Komunalny, 1.
 
6.
Dziworska, K., (1995). Podstawy zarządzania inwestycjami gmin. Finanse Komunalne, 6.
 
7.
Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (2022).
 
8.
Graczyk, M., Zarządzanie inwestycjami komunalnymi (2008). Bydgoszcz-Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza „Branta”.
 
9.
Grupa Doradcza Euro-Direct (2008). Strategia Rozwoju Miasta Włodawa na lata 2009-2015. Włodawa: Biuletyn Informacji Publicznej.
 
10.
Marcinek, K., (2001). Ryzyko projektów inwestycyjnych. Katowice: Wyd. AE.
 
11.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2021 poz. 1672.
 
12.
Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. Główny Urząd Statystyczny. https://stat.gov.pl/metainform... pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce- publicznej/ (Accessed: 26.09.2021).
 
13.
Strategia Rozwoju Miasta Włodawa na lata 2009-2015 (2008). Włodawa: Grupa Doradcza Euro-Direct, s. 90-91.
 
14.
Trojanek, M., Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych (1994). Poznań: Wyd. Akademii Ekonomicznej.
 
15.
Samorząd terytorialny w Polsce (2021).
 
16.
Stolarczyk, K., (2022). Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania inwestycji lokalnych na przykładzie miasta i gminy Włodawa. Biała Podlaska: ABNS im Jana Pawła II.
 
17.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95.
 
18.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. 2001 nr 45 poz. 497.
 
19.
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984.
 
20.
Wróblewski, M., (2018). Strategia Rozwoju Gminy Włodawa na lata 2018-2026. Kraśnik: Wyd. Kraśnik2018.
 
21.
Zimny, A., (2008). Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej. Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top