ORIGINAL ARTICLE
POSITIONING – THE FOUNDATION OF THE MARKETING STRATEGY FOR CITIES AND REGIONS
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(2):5-13
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The author presents the characteristics and major conditions and stages of the positioning strategies adopted by territorial entities. The discussed issues are referred to the marketing strategies of the cities and regions in which positioning performs a significant function. The paper discusses the objectives of positioning strategies for cities and regions and identifies their main types. The second part of the paper includes operational and methodological comments related to implementing positioning strategies. The author presents the process of developing perception maps and different interpretations of such maps referred to different combinations of their descriptive characteristics. All the presented considerations are based on domestic and foreign marketing literatures.
 
REFERENCES (21)
1.
Cheverton P. (2006), Kluczowe umiejętności marketingowe – strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
2.
Florek M. (2007), Podstawy marketingu terytorialnego. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 
3.
Glińska E., Florek M., Kowalewska A. (2009), Wizerunek miasta – od koncepcji do wdrożenia. ABC, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
4.
Grzesiuk A. (2003), Pozycjonowanie detalistów. „Marketing w praktyce”, nr 7, s. 5-8.
 
5.
Haedrich G., Tomczak T, Kaetzke Ph. (2003), Strategische Markenfuehrung. Haupt Verlag, BernStuttgart-Wien.
 
6.
Hooley G., Saunders J., Piercy N. (2004), Marketing Strategy and Competitive Positioning. Prentice Hall, London.
 
7.
Jastrzębski M., Panasiuk P. (2009), Pozycjonowanie wizerunkowe. “Marketing w praktyce”, nr 10, s.83 – 86.
 
8.
Kiczmachowska E. (2007), Pozycjonowanie marek należących do detalistów w Polsce. „Marketing i Rynek”, nr 9, s. 23 – 29.
 
9.
Korczyńska M. (2006), Marka miasta. “Marketing i Rynek”, nr 12, s. 2 – 10.
 
10.
Kotler Ph. (2005), Marketing. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 
11.
Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing – podręcznik europejski. PWE, Warszawa.
 
12.
Kozma G. (2006), Place Marketing. Debrecen.
 
13.
Pietrzak J. (2004), Pozycjonowanie miejscowości ekskluzywnych, “Marketing i Rynek”, nr 11, s. 623.
 
14.
Pogorzelski J. (2008), Pozycjonowanie produktu. PWE, Warszawa.
 
15.
Pogorzelski J. (2005), Pozycjonowanie w marketingu lateralnym. „Marketing i Rynek”, nr 5, s. 813.
 
16.
Ries A., Trout J., P (2001), Positioning. The Battle for your Mind. Mc-Graw Hill, New York.
 
17.
Stanowicka – Tkaczyk A. (2008), Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Olsztyn.
 
18.
Therkelsen A. (2003), Imagining places: image formation of tourism and its consequences for destination promotion. „Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”, vol. 3 (2), s. 134 – 150.
 
19.
Trout J. (2005), Trout o strategiia. PWE, Warszawa.
 
20.
Trout J., Rivkin S. (2001), Wyróżnij się lub zgiń. Jak przetrwać w erze morderczej konkurencji?. IFC Press, Kraków.
 
21.
Upshaw L.B. (1995), Building Brand Identity: A Strategy for Success in Hostile Marketplace. J. Willey&Sons, New York.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top