ORIGINAL ARTICLE
TRANSFORMATION OF A FAMILY MODEL IN THE EUROPEAN CIRCLE DURING THE 20th AND 21st CENTURIES
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Catholic University of Lublin
 
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2010;4(2):31-40
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Economic, social and demographic situation is one of the key factors which exert influence on the way a family functions, specifi-cally child-minding and upbringing. These fundamental family roles seem to be determined by the following variables: nationality, education, well-being, employment, number of children per family, family structure, cultural patterns existing in relevant societies, and political, eco-nomic and social changes. Hereunder macro-social conditions of a contemporary European family as well as its structural and functional characteristic are going to be presented.
 
REFERENCES (9)
1.
Adamski, F. (2002), Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
2.
Cudak, H. (1998), Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny w Polsce, W: Problemy współczesnej rodziny w Polsce, materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego pod red. H. Cuda-ka, Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP, Piotrków Trybunalski, s. 46-52.
 
3.
Dyczewski, L. (2002), Więź między pokoleniami w rodzinie, TN KUL, Lublin.
 
4.
Hovorun, T. (2009), Wpływ stylu wychowania rodzinnego na poprawny rozwój osobowości, W: Partnerstwo w rodzinie, J. Truskolaska (red.), Wyd. KUL, Lublin.
 
5.
Miksza, M. (2004), Zrozumieć Montessori, Impuls, Kraków.
 
6.
Montessori, M. (2005), Domy dziecięce, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
7.
Nowak, M. (2002), Aksjologiczne problemy i za-grożenia wartości rodzinnego środowiska wychowawczego, W: Współczesne zagrożenia zdrowia rodziny, T. B. Kulik (red.), Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Stalowa Wola, s. 57-71.
 
8.
Nowak – Dziemianowicz, M. (2006), Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i znaczeń, Wyd II, Wydawnictwo Naukowe Dolno-śląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 
9.
Wilk, J. (2002), Pedagogika rodziny: zagadnienia wybrane, Wydaw. Poligrafia Salezjańska, Lublin.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top