ORIGINAL ARTICLE
Consumers’ preferences as to product delivery methods on the e-commerce market
 
More details
Hide details
1
Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 
2
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
Submission date: 2022-11-28
 
 
Final revision date: 2022-11-29
 
 
Acceptance date: 2022-11-30
 
 
Online publication date: 2022-12-29
 
 
Publication date: 2022-12-29
 
 
Corresponding author
Marzena Lemanowicz   

Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 166, 02-787, Warszawa, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(4):519-532
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
D12
L81
 
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The article’s goal was to discuss consumers’ preferences as to product delivery methods on the e-commerce market. Detailed goals were to identify the delivery methods chosen most often, and to indicate factors determining such decisions and their associations with selected variables. Materials and methods: An on-line questionnaire survey was conducted among 302 respondents. The questionnaire served as a measurement tool. Associations between variables were studied in a series of analyses employing Pearson’s χ2 tests, and comparative analysis was made using Mann-Whitney U tests. Results: InPost parcel lockers proved to be the most popular method to deliver products purchased online. Among the factors determining the choice of the delivery method, those valued most included delivery price, parcel collection flexibility, and no need to wait for a courier at home. Statistical associations were noted between the place of residence and frequency of online shopping, and the delivery methods chosen most often. Conclusions: The study results are useful for companies offering deliveries on the e- commerce market. They provide valuable information concerning popularity of particular methods, as well as factors determining decisions to choose various delivery methods on the e-commerce market.
 
REFERENCES (21)
1.
Cellary, W. (2000). Elektroniczny biznes. Bezpieczna gospodarka elektroniczna. NetForum. Wydanie Specjalne.
 
2.
Chodak, G. (2014). Wybrane zagadnienia logistyki w sklepach internetowych –modele, badania rynku. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 
3.
Ciesielski M. (2020). E-Commerce i Fintechy. System naczyń połączonych. Pobrane z:https://static.300gospodarka.p... (dostęp:18.11.2022).
 
4.
Digital 2022. (2022). Global Overview Report. Pobrane z:https://datareportal.com/repor..., (dostęp18.11.2023).
 
5.
Haber, E. (2016). Zakupy elektroniczne stają się stylem życia. TSLbiznes, nr 11, 6-11.
 
6.
Gemius, (2022). E-commerce w Polsce 2022. Raport opracowany przy współpracy zPolskie Badania Internetu, IAB Polska.
 
7.
GUS. (2022). Pojęcia stosowane w statystyce publicznej - Handel elektroniczny.Pobrane z:https://stat.gov.pl/metainform... (dostęp:20.11.2022).
 
8.
Hanson, W.A., Kalyanam, K. (2020). Internet marketing and e-commerce. UnitedStates: Thomson South-Western.
 
10.
 
11.
Izba Gospodarki Elektronicznej (2021). Płatności cyfrowe 2020, Warszawa.
 
12.
Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
 
13.
Lewicki M. (2012). Instrumenty tworzenia wartości dla klienta w handlu elektronicznym. Rozprawa Doktorska, Poznań: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
14.
Manzor, A. (2010). E-commerce. An Introduction.Germany. LAP Lambert Academic Publishing.
 
15.
Mazur-Wierzbicka E. (2015). Kompetencje pokolenia Y – wybrane aspekty. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 39(3), 307-320.
 
16.
Mohapatra, S. (2013). E-Commerce Strategy. Series: Springer Texts in Business and Economics. In: E-Commerce Strategy, edition 127. Boston, MA: Springer, 155-171. https://doi.org/10.1007/978-1-....
 
17.
OECD (2013). Electronic and mobile commerce. Pobrane z : http://www.oecd.org/officialdo... IS(2012)1/FINAL&docLanguage=En, (dostęp: 20.11.2022).
 
18.
Trochimowicz, W. Historia e-Commerce w Polsce i na świecie. Pobrane z https://trochimowicz.com/histo... ecommerce/(dostęp 18.11.2022).
 
19.
Wagner, G., Schramm-Klein, H., Steinmann, S. (2020). Online retailing across e- channels and e-channel touchpoints: Empirical studies of consumer behavior in the multichannel e-commerce environment. Journal of Business Research 107, 256-270, https://doi.org/10.1016/j.jbus....
 
20.
Wesołowska, E. (2022). Coraz więcej sklepów internetowych w Polsce. Najszybciej rozwijają się te z branży spożywczej. Pobrane z https://www.bankier.pl/wiadomo...- Najszybciej-rozwijaja-sie-te-z-branzy-spozywczej- 8374515.html#:~:text=W%20Polsce%20zarejestrowanych%20jest%20obecnie,grup% C4%85%20s%C4%85%20e%2Dsklepy%20spo%C5%BCywcze (dostęp 20.11.2022).
 
21.
Zielińska, E., Siedlecka, S. (2018). Kryteria oceny jakości usług kurierskich w Polsce. Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe 19(6), 987-991.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top