ORIGINAL ARTICLE
ANALYSIS OF CONSUMERS’ ATTITUDES TO REGIONAL AND TRADITIONAL PRODUCTS IN RURAL AREAS
 
 
More details
Hide details
1
University of Rzeszów/ Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Publication date: 2018-07-09
 
 
Corresponding author
Karol Sołek   

mgr Karol Sołek, University of Rzeszów, Faculty of economics, Rejtana Av.16c, 35-959 Rzeszów, Poland; phone: +48 665-975-847
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(4):73-81
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper analyzes the results of research concerning selected issues related to the market of regional products, including both the supply side and the demand side. The analysis examined the use of the supply side of regional dishes and traditional products from 50 randomly selected, tourist farms located in the Carpathian Mountains. Material consisted of menus on farms for tourists. The study involved the analysis of the demand side, consumers’ attitudes to traditional food. It was conducted in 2014 in Rzeszów, involving 100 respondents, using the method of questionnaire. The choice of study participants using purposeful selection. The study showed that the categories of articles that had the most meaning for consumers as regional and traditional products were: meat, sausages and milk and its products. More than 60% of the owners of tourist farms analyzed declared offering regional dishes. It can be concluded that the products of these have a large potential that can bring benefits to both consumers as well as producers, seeking new sources of income.
 
REFERENCES (12)
1.
Bilska B. (2008), Perspektywy rozwoju produktów regionalnych i tradycyjnych, W: J.S. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa, s. 34-50.
 
2.
Gąsiorowski M. (2006), Produkty z duszą. Agro smak, nr 1, s. 4.
 
3.
Górka W. (2006), Oryginalność pod ochroną. Hasło ogrodnicze, nr 6, www.ho.haslo.pl, (data dostępu: 15.03.2014).
 
4.
Juszczak K., Matejek E. (2009), Agroturystyka jako dodatkowe źródło dochodów gospodarstw ogrodniczych. Roczniki Naukowe SERIA, T.XI, z.1, s.169-171.
 
5.
Losz K. (2012), Jak wygląda polskie rolnictwo? Nasz Dziennik, nr 11, s. 10.
 
6.
Malczewski L. (2000), Toksyczna karma. Marketing Serwis, nr 11, s. 62.
 
7.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.
 
8.
Średnia powierzchnia gospodarstwa. Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17 września 2012 r. www.arimr.gov.pl, (data dostępu: 21.03.2014).
 
9.
Tradycja na polskim stole (2006). Wydawnictwo MRiRW, Warszawa , www.podr.pl, (data dostępu: 18.03.2014).
 
10.
Tul-Krzyszczuk A., Krajewski K. (2003), Potrawy i produkty regionalne jako szansa rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 3 (36), Suplement, s. 16-22.
 
11.
www.minrol.gov.pl (data dostępu: 20.04.2014).
 
12.
www.podrb.pl (data dostępu: 24.04.2014).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top