SCIENTIFIC REVIEW
REVIEW OF THE BOOK BY HUBERT SZCZEPANIUK "STRUCTURE AND EFFECTIVENESS OF E-LEARNING IN POLAND", SGGW, WARSAW 2019, P. 198
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomii i Finansów, Polska
 
 
Publication date: 2020-12-17
 
 
Corresponding author
Bogdan Klepacki   

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomii i Finansów, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Polska;
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(4):504-507
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top