ORIGINAL ARTICLE
IMPACT OF PROMOTIONAL ACTIVITIES ON CHOOSING A PLACE TO STUDY BY THE STUDENTS OF POPE JOHN PAUL II STATE SCHOOL OF HIGHER EDUCATION IN BIAŁA PODLASKA
 
More details
Hide details
1
Zakład Turystyki i Rekreacji, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Submission date: 2020-08-31
 
 
Final revision date: 2020-10-05
 
 
Acceptance date: 2020-10-09
 
 
Publication date: 2020-12-17
 
 
Corresponding author
Agnieszka Kozak   

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(4):490-503
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The article deals with the issues of promotion and its impact on the students’ decisions to choose a place to study. The problem seems to be important due to the changes on the educational market that have been taking place for several years. On the one hand, we have a large supply of academic institutions, and, on the other, an ongoing demographic decline. Such a situation requires the implementation of marketing activities which can establish and maintain permanent relationships between higher education institutions and the recipients of their offers. Materials and methods: This study used a non-random selection. It included 100 randomly selected students of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska (PSW). Its aim was to answer two basic research questions, namely what impact on students’ choice of a place to study have promotional activities undertaken by higher education institutions, and which forms of promotion have the greatest and the least impact on students’ choices. Results: The survey of respondents' opinions was conducted at the turn of January and February 2020 by the method of a diagnostic survey using a questionnaire. The main source of information on academic institutions to choose from, as stated by the respondents, were their friends and family. Such an answer was given by as many as 40% of the respondents. The research also showed that the greatest impact on students’ decisions were: the information on the website of a higher education institution (24%), open days (19%), as well as leaflets and guides (16%). Conclusions: The arguments for the choice of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, and not some other academic institution, were primarily a convenient location, its prestige, the possibility of foreign trips and the positive opinions of their friends. The respondents positively assess the image of their study place, but they find its promotional activities to be insufficient.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
JEL code: M31
 
REFERENCES (22)
1.
Altkorn, J. (1997). Marketing w turystyce. Warszawa: PWN.
 
2.
Antczak, B., Pyra, A., Malinowska, K., Wiącek, P. (2016). Wpływ działań promocyjnych na wybór uczelni wyższej: raport z badań. Journal of Modern Science, 4(31), 237-260.
 
3.
Barska, A. (2016). Reklama wczoraj i dziś. Warszawa: Difin.
 
4.
Briggs, S. (2001). Successful Tourism Marketing. London: A Practical Handbook, Kogan Page.
 
5.
Daszkowska, M., Dąbrowski, D. (2004). Koncepcja systemu marketingu usług Edukacyjnych. [W:] G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Marketing szkół wyższych. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesowej.
 
6.
Dietl, J. (2013). Czy potrzebne jest zarządzanie marketingowe w szkolnictwie wyższym. [W:] G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Marketing szkół wyższych. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesowej.
 
7.
Dworak, J. (2011). Wizerunek szkoły wyższej. [W:] J. Dworak, J. Jaworski, Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania. Tom 14. Warszawa: CeDeWu.
 
8.
Garbarski, L. (2011). Marketing. Koncepcja skutecznych działań. Warszawa: PWE.
 
9.
Kotler, P. (2012). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 
10.
Kotler, Ph., Fox, K. (1995). Strategic Marketing for Educational Institutions, 2nd ed. Englewood Cliffs. New York: Prentice-Hall.
 
11.
Krzyżak, M. (2000). Działania promocyjne szkół i uczelni. Marketing i Rynek, 1, 17.
 
12.
Malinowska, M. (red.) (2008). Komunikacja marketingowa w kształtowaniu satysfakcji klienta, [W:] G. Sobczyk, Współczesny marketing. Trendy i działania. Warszawa: PWE.
 
13.
Michalski, E. (2004). Marketing. Warszawa: PWN.
 
14.
Middleton, V. (1996). Marketing w turystyce. Warszawa: PAPT.
 
15.
Nowacka, A., Nowacki, R. (2006). Postawy marketingu. Warszawa: Difin.
 
16.
Pluta-Olearnik, M. (2006). Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego. Warszawa: PWE.
 
17.
Ritchie, Ch. (2012). Marketing. Warszawa: MT Biznes.
 
18.
Ryńca, R., Miśko, R. (2016). Ocena wizerunku uczelni z uwzględnieniem instrumentów public relations na przykładzie szkół wyższych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4(82), 223-237. https://doi.org/10.18276/frfu.....
 
19.
Sojkin, B. (2015). Determinant factors of the marketing activity of scientific and research institutions. Marketing of Scientific and Research Organizations, 15(1), 19-32.
 
20.
Wasiluk, A., Markowska, E. (2015). Wpływ działań promocyjnych na wybór uczelni przez maturzystów. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2, 98-109.
 
21.
Wierenko, T. (2015). Wybrane instrumenty zarządzania promocją szkoły wyższej. Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek, 1(48), 105-116.
 
22.
https://www.ideoforce.pl (dostęp: 20.09.2020).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top