SCIENTIFIC REVIEW
REVIEW OF THE BOOK “SIECI WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ NA POGRANICZACH POLSKI” BY SYLWIA DOŁZBŁASZ, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, WROCŁAW 2017, 290 PP.
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-04
 
 
Corresponding author
Dawid Błaszczak   

dr Dawid Błaszczak, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Zakład Socjologii, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska; tel. +48 83 344 99 11, ORCID 0000-0001-7335-8343.
 
 
Economic and Regional Studies 2017;10(4):120-123
 
ABSTRACT
REVIEW OF THE BOOK “SIECI WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ NA POGRANICZACH POLSKI” BY SYLWIA DOŁZBŁASZ, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, WROCŁAW 2017, 290 PP.
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top